Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:JuU13 25 april 2018 Polisfrågor
Debatt om förslag 2017/18:SfU21 25 april 2018 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
Interpellationsdebatt 2017/18:473 av Jeff Ahl (-) 24 april 2018 Yttrandefriheten på universitet och högskolor
Interpellationsdebatt 2017/18:430 av Staffan Danielsson (C) 24 april 2018 Djurskyddslag med rättssäkerhet
Interpellationsdebatt 2017/18:491 av Emma Wallrup (V) 24 april 2018 Färdtjänst
Interpellationsdebatt 2017/18:484 av Jonas Sjöstedt (V) 24 april 2018 Statligt stöd till Kvarkens färjetrafik
Öppen utfrågning 24 april 2018 KU-utfrågning om granskningsärende
Öppen utfrågning 23 april 2018 KU-utfrågning om granskningsärende
Interpellationsdebatt 2017/18:480 av Lars Beckman (M) 20 april 2018 Unga Örnar i kommunal verksamhet
Interpellationsdebatt 2017/18:476 av Saila Quicklund (M) 20 april 2018 Ekonomiska förutsättningarna för Jamtli
Interpellationsdebatt 2017/18:474 av Jeff Ahl (-) 20 april 2018 SVT:s opartiskhet
Interpellationsdebatt 2017/18:456 av Sotiris Delis (M) 20 april 2018 Konkurrensvillkoren på den svenska tv-marknaden