Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:CU12 5 april 2017 Konsumenträtt
Debatt om förslag 2016/17:CU21 5 april 2017 Tidsbegränsande bygglov för bostäder
Debatt om förslag 2016/17:CU10 22 mars 2017 Familjerätt
Debatt om förslag 2016/17:CU8 1 mars 2017 Insolvens- och utsökningsrätt
Debatt om förslag 2016/17:CU7 18 januari 2017 Ersättningsrätt
Debatt om förslag 2016/17:CU6 18 januari 2017 Associationsrätt
Öppet sammanträde 15 november 2016 Öppet sammanträde om fastighetsmäklarlagen
Debatt om förslag 2016/17:CU5 9 november 2016 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden