Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:FiU31 3 maj 2017 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Debatt om förslag 2016/17:FiU33 27 april 2017 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
Debatt om förslag 2016/17:FiU22 22 mars 2017 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Öppen utfrågning 14 mars 2017 Öppen utfrågning om penningpolitiken
Debatt om förslag 2016/17:FiU25 2 mars 2017 Statlig förvaltning och statistikfrågor
Debatt om förslag 2016/17:FiU26 23 februari 2017 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2016/17:FiU2 15 december 2016 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2016/17:FiU14 14 december 2016 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
Debatt om förslag 2016/17:FiU3 14 december 2016 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner