Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:JuU19 14 december 2017 Polisens kameraövervakning
Debatt om förslag 2017/18:JuU1 6 december 2017 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2017/18:JuU8 22 november 2017 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten
Debatt om förslag 2017/18:JuU5 22 november 2017 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet
Debatt om förslag 2016/17:JuU31 20 juni 2017 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare
Debatt om förslag 2016/17:JuU15 14 juni 2017 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
Debatt om förslag 2016/17:JuU29 16 maj 2017 Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen
Debatt om förslag 2016/17:JuU27 16 maj 2017 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
Debatt om förslag 2016/17:JuU13 16 maj 2017 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott