Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:SfU14 27 april 2017 Medborgarskap
Debatt om förslag 2016/17:SfU18 5 april 2017 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
Debatt om förslag 2016/17:SfU12 1 februari 2017 Socialavgifter
Debatt om förslag 2016/17:SfU3 14 december 2016 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2016/17:SfU2 14 december 2016 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2016/17:SfU4 7 december 2016 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2016/17:SfU6 1 december 2016 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet