Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:TU14 27 april 2017 Väg- och fordonsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:TU12 19 april 2017 Fossiloberoende transporter
Debatt om förslag 2016/17:TU13 19 april 2017 Yrkestrafik och taxi
Debatt om förslag 2016/17:TU11 5 april 2017 Trafiksäkerhet
Debatt om förslag 2016/17:TU10 16 mars 2017 Luftfartsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:TU9 1 mars 2017 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
Debatt om förslag 2016/17:TU6 22 februari 2017 It- och postfrågor
Öppen utfrågning 2 februari 2017 Öppen utfrågning om it-infrastrukturen
Debatt om förslag 2016/17:TU4 12 december 2016 Infrastruktur för framtiden
Debatt om förslag 2016/17:TU1 12 december 2016 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Debatt om förslag 2016/17:TU5 30 november 2016 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster