Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:UbU17 4 maj 2017 Skolväsendet - grundläggande om utbildningen
Debatt om förslag 2016/17:UbU16 4 maj 2017 Vuxenutbildningen
Debatt om förslag 2016/17:UbU15 16 mars 2017 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2016/17:UbU13 1 mars 2017 En rymdstrategi för Europa
Debatt om förslag 2016/17:UbU10 1 mars 2017 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
Debatt om förslag 2016/17:UbU11 22 februari 2017 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
Debatt om förslag 2016/17:UbU14 22 februari 2017 Förskolan
Debatt om förslag 2016/17:UbU2 13 december 2016 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2016/17:UbU1 13 december 2016 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning