Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:UbU15 16 mars 2017 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2016/17:UbU13 1 mars 2017 En rymdstrategi för Europa
Debatt om förslag 2016/17:UbU10 1 mars 2017 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
Debatt om förslag 2016/17:UbU11 22 februari 2017 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
Debatt om förslag 2016/17:UbU14 22 februari 2017 Förskolan
Debatt om förslag 2016/17:UbU2 13 december 2016 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2016/17:UbU1 13 december 2016 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2016/17:UbU6 24 november 2016 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
Debatt om förslag 2016/17:UbU5 24 november 2016 En stärkt yrkeshögskola
Debatt om förslag 2016/17:UbU7 26 oktober 2016 Ny kompetensagenda för Europa