Översyn av dubbdäckslagstiftningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 maj 2017

Interpellation: Översyn av dubbdäckslagstiftningen

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:501 Översyn av dubbdäckslagstiftningen

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sverige är ett stort avlångt land med olika klimatzoner. Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning som kan innebära böter om du kör med dubbdäck efter den 15 april så är det självklart många bilister som förhåller sig till detta datum och byter däck.

Datumet är sannolikt satt för att passa bilister i Stockholm och södra Sverige. Ibland blir det dock olyckligt med ett datum så tidigt på våren. Under påsken 2017 inträffade det blixthalka och snöstorm som innebar stora trafiksvårigheter för bilister som körde norrut. Detta hände även i andra delar av Sverige. Polisen gick till och med ut och varnade bilister och bad att de skulle byta tillbaka till vinterdäck om de hade bytt till sommardäck.

Sveriges riksdag har antagit en nollvision om antalet döda i trafiken, som vi står bakom fullt ut. Ett datum för vinterdäcksbyte som inte är anpassat efter normalförhållanden i Sverige går rakt emot den visionen. Det finns även andra praktiska problem.

Det blir ett mycket stort tryck på Sveriges däckverkstäder när många bilister ska byta däck på ett par veckor. Mellan den sista mars och mitten av april blir det ett oerhört stort tryck på däckverkstäderna. Detta skapar en stress hos verkstäderna och deras medarbetare och en irritation hos bilister som inte får den önskade bokade tiden, och i värsta fall byter alltså bilister däck för tidigt, vilket vi har sett exempel på i år.

Det logiska vore att göra en översyn av lagstiftningen och att vi skulle kunna titta på Norges modell för dubbdäcksbyte. Där har man bland annat förlängt dubbdäckstillståndet två veckor i de nordligaste länen. Detta är någonting som vi skulle kunna studera även i Sverige. Bilister kör sällan i onödan med dubbdäck, så ett alternativ skulle kunna vara att inte ha några datum alls i gällande lagstiftning. Det som är viktigt är nu att regeringen tar initiativ till en översyn av en lagstiftning som inte alls fungerar som den var tänkt att göra.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

1. Vilken påverkan har den nuvarande datumsättningen på riksdagens nollvision för antalet döda i trafiken enligt statsrådets bedömning?

2. Är statsrådet villig att titta på det norska exemplet för datumsättning för att göra förändringar i den befintliga lagstiftningen i Sverige?

3. Är statsrådet beredd att ta initiativ till en översyn av den svenska dubbdäckslagstiftningen?