Svensk ansökan om vinter-OS 2026

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:299 Svensk ansökan om vinter-OS 2026

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I december 2016 blev Stockholm stads OS-utredning klar, och under våren 2017 kommer den att skickas ut på remiss och fördjupa olika delar. Går allt som det är tänkt kommer sedan regeringen att skicka OS-utredningen på remiss och myndigheterna att utreda säkerhetsfrågorna. I en sista etapp kommer sedan SOK, SPK och RF samt Stockholms stad att besluta att anmäla Stockholm som så kallad candidate city för 2026. Under hösten 2017 är sedan tanken att regeringen ska föreslå vinter-OS i Stockholm 2026 som en post i budgetpropositionen, vilket sedan riksdagen beslutar om. Klubbas förslaget i riksdagen kommer en anmälan slutligen att lämnas in 2018.

Enligt utredningen är genomförandebudgeten balanserad och omsluter ca 13,6 miljarder kronor. Detta förutsätter att Stockholms stad svarar för huvuddelen av de investeringar på mellan 2 och 2,5 miljarder kronor som uppskattas behövas i form av nya idrottsanläggningar. I och med IOK:s förändrade regler och det utökade stödet, som har fördubblat bidraget till de städer som ska arrangera OS, kommer runt 7 miljarder kronor att finansieras den vägen. Var resterande pengar ska komma från är dock oklart. Samtidigt finns det goda argument för att ett svenskarrangerat OS skulle ge ett positivt uppsving för vintersporter, inom vilka Sverige redan i dag har många duktiga utövare.

I direkt kontrast till Stockholms stads utredning pekar dock forskning på att budgeten för att arrangera OS nästan utan undantag överskrids. Ett sommar-OS drar i genomsnitt över budgeten med 252 procent. Motsvarande tal för vinter-OS är 135 procent, och genomsnittet av de båda är 179 procent. Samtidigt har det nog inte undgått någon att Sveriges samhällsbärande funktioner, såsom försvaret, vården, skolan, omsorgen och polisen, alla är i behov av mer pengar. 

Frågan är om statsrådet och regeringen anser att Sverige bör lämna in ansökan om vinter-OS i Stockholm/Åre, trots att det med all sannolikhet blir en ekonomisk förlustaffär samtidigt som vi har andra, samhällsbärande områden som är i stort behov av pengar.

Min fråga till statsrådet Gabriel Wikström blir därför:

Har statsrådet för avsikt att stödja en ansökan om vinter-OS i Stockholm/Åre 2026, och i så fall av vilka skäl?