En utvärdering av sjöfyllerilagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:396 En utvärdering av sjöfyllerilagen

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Sedan tidigare har det införts en nedre gräns på 0,2 promille för den som framför ett fartyg eller har en annan uppgift som är viktig för sjösäkerheten ombord. Det rör sig om personer på fartyg som kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. För båtar under tio meter och som går långsammare än 15 knop gäller samma regler som tidigare, det vill säga att polis och kustbevakning har rätt att stoppa båten och kontrollera nykterheten om man kan misstänka att båtföraren är påverkad av alkohol.

Sjöfyllerilagen upplevs av många båtägare som rättsosäker i sin tillämpning och att den inte gör sjölivet säkrare. Lagstiftningen är även kraftigt ifrågasatt av flera intresseorganisationer. Därför var det välkommet att en enig Sveriges riksdag beslutade att en utvärdering av sjöfyllerilagen ska ske. Ansvarit statsråd har ännu inte meddelat om regeringen avser att tillsätta en oberoende utvärdering före valet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

  1. Anser statsrådet att sjöfyllerilagen är optimal till sin utformning eller behövs det göras några förändringar?
  2. Anser statsrådet att man kan se några positiva effekter av sjöfyllerilagen avseende sjösäkerhet?
  3. När och på vilket sätt kommer statsrådet att tillsätta en oberoende utvärdering av sjöfyllerilagen, som Sveriges riksdag har beslutat ska tillsättas?