The Left Party

  • vansterpartiet.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

Id-kontroller med transportörsansvar

Skriftlig fråga 2022/23:712 av Linda W Snecker (V)

Fråga 2022/23:712 Id-kontroller med transportörsansvar av Linda W Snecker V till Justitieminister Gunnar Strömmer M Regeringar har sedan 2016 infört hårdare kontroller vid Sveriges gränser, något som har fått förödande effekter: från asylsökande som flyr krig, till Öresundsregionens pendlare. När regeringen införde id-kontroller

Inlämnad: 2023-05-24 Svarsdatum: 2023-05-31 Besvarare: Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:712 av Linda W Snecker (V) (pdf, 91 kB)

Ledsagning enligt LSS eller SoL

Skriftlig fråga 2022/23:706 av Maj Karlsson (V)

Fråga 2022/23:706 Ledsagning enligt LSS eller SoL av Maj Karlsson V till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ger många människor möjlighet att leva ett självständigt liv och att delta i samhället fullt ut på sina egna villkor. Från början var LSS en revolutionerande

Inlämnad: 2023-05-24 Svarsdatum: 2023-05-31 Besvarare: Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Skriftlig fråga 2022/23:706 av Maj Karlsson (V) (pdf, 86 kB)

Dödsolyckor i arbetslivet

Interpellation 2022/23:360 av Ciczie Weidby (V)

Interpellation 2022/23:360 Dödsolyckor i arbetslivet av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L År 2016 införde den S-ledda regeringen en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet skr. 2015/16:80 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 20162020 År 2021 utvidgades nollvisionen mot dödsolyckor till

Inlämnad: 2023-05-16 Svarsdatum: 2023-05-29 Besvarare: Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Interpellation 2022/23:360 av Ciczie Weidby (V) (pdf, 120 kB)