Det här har riksdagen beslutat

Energiskatten på bensin och diesel sänks (SkU19)
Ja till nya betygssystem i skolorna (UbU7)
Väljare får starkare skydd när de röstar (KU6)
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (JuU5)
Ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet kan bli återbetalningsskyldiga (KU3)
Ersättning för skador av vaccin mot covid-19 (SoU5)
Förtydliganden i bedömningen av sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall (SfU5)
Tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022 (SkU2)
En utredning av Samhall bör tillsättas (AU4)
Straffbart att skräpa ned även med enstaka småskräp (MJU4)