Aktuellt

Filtrerar på:

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 22 juli klockan 10 samråder regeringen med EU-nämnden inför ett möte i EU:s ministerråd för energifrågor. Mötet är ett extrainsatt telefonmöte. Från regeringen deltar statssekreterare Per Callenberg. Statssekreteraren återrapporterar också från ett tidigare möte i rådet.  

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 15 juli klockan 10 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor samt rådet för jordbruk och fiske. Från regeringen deltar kabinettssekreterare Robert Rydberg och statssekreterare Oskar Magnusson. Statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.  

Sommarbild av Östra riksdagshuset i kvällssol Foto: Anders Löwdin

Riksdagen fram till valet

Under sommaren fortsätter ledamöterna sitt riksdagsarbete på hemorten. De kan även ställa skriftliga frågor till ministrarna i regeringen hela sommaren. Flera av riksdagens utskott samt EU-nämnden sammanträder också under den här perioden. Visningar av Riksdagshuset ges på svenska och engelska måndag till fredag under sommaren. Tider för visningarna hittar du i kalendern. Riksdagsbiblioteket är stängt och öppnar igen den 15 augusti. Efter valet den 11 september samlas den nya riksdagen den 26 september för upprop och öppnande av riksmötet 2022/23. Ceremonin för riksmötets öppnande äger rum den 27 september.

Riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling var på plats i Birmingham. Här tillsammans med tjänstemän på Riksdagens internationella kansli. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagsledamot återvald till president för OSSE:s parlamentariska församling

Internationellt Under OSSE:s parlamentariska församlings session den 30 juni–6 juli återvaldes den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) till församlingens president. Cederfelt, som är vice ordförande i riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling, valdes för första gången till president vid församlingens förra session i Wien 2021.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 8 juli klockan 10 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, samt budget. Från regeringen deltar statssekreterare Elin Eliasson. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.  

Lagboken på ett bord i riksdagens kammare Foto: Melker Dahlstrand

Nya lagar från den 1 juli

Den 1 juli började en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Vilande grundlagsändringar

Riksdagen har röstat igenom flera förslag till grundlagsändringar under valperioden 2018–2022. För att ändringarna ska börja gälla krävs att riksdagen fattar ett beslut till med likadant innehåll under nästa valperiod.

Talman Andreas Norlén tackar ledamöterna i kammaren 22 juni 2022. Foto: Melker Dahlstrand

Avtackningar och avslutning i kammaren

Talmannen Den 22 juni tackade talman Andreas Norlén av de riksdagsledamöter som inte kandiderar för en ny valperiod och höll avslutningstal i kammaren. 

Ja till vårändringsbudgeten och stöd till Ukraina

Beslut Regeringen har lagt fram flera förslag till lagändringar i en extra ändringsbudget för 2022, som innehåller vårändringsbudgeten för 2022 och stöd till Ukraina. Riksdagen ja till regeringens förslag.

Retroaktiv sänkning av skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Beslut Företag som bedriver jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska ges rätt till en retroaktivt förstärkt sänkning av skatten på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Extra ändringsbudget: Utskott föreslår förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vårändringsbudgeten och stöd till Ukraina, med undantag för regeringens förslag på pensionsområdet som utskottet säger nej till. Utskottet lägger samtidigt fram ytterligare förslag om ändringar av statens budget för 2022. S, C, V och MP har invändningar mot utskottets förslag i en reservation.

Flygplan lyfter i siluett mot kvällshimmel Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix/TT

Ja till rekapitalisering av SAS och stöd till bland annat jordbruket

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om två extra ändringsbudgetar. Den ena ändringsbudgeten innebär att regeringen får rätt att ta beslut om att omvandla svenska statens befintliga hybridinstrument och utestående lånefordringar till nya aktier i flygbolaget SAS. Den andra innebär bland annat stöd till jordbruk och fiske samt kompensation för höga energipriser. 

Ja till åtgärder mot illegala körskolor och fusk vid förarprov

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till åtgärder för att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid förarprov.

Mobila kontantkort ska registreras

Beslut Det ska bli enklare att knyta en viss person till ett mobilt kontantkort i framtiden Riksdagen sa ja till flera ändringar i lagen om elektronisk kommunikation.

Ja till vikta föräldrapenningdagar på grundnivå

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att föräldrapenningdagar på grundnivå ska vara reserverade på samma sätt som föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, där 90 dagar är vikta för vardera föräldern. Riksdagen sa ja till förslaget.

Nya löner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

Press Riksrevisorn har 177 900 kronor i månadslön från och med den 1 juli 2022. Riksrevisionsdirektören Claudia Gardberg Morner har 136 100 kronor i månadslön från samma tidpunkt. I förhållande till nuvarande lönenivåer är det en höjning med cirka 2,3 procent.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 22 juni. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Magdalena Andersson (S) med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet den 23–24 juni. Sammanträdet går att se i efterhand via webb-tv.

Georgiens talman Shalva Papuashvili besöker Sverige 16–18 juni 2022. Här står han och talman Andreas Norlén framför flaggor vid Riksplan. Foto: Melker Dahlstrand

Officiellt besök av Georgiens talman

Talmannen Georgiens talman Shalva Papuashvili besökte Sverige den 16–18 juni och talman Andreas Norlén tog emot i riksdagen.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 22 juni klockan 8 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för miljöfrågor samt transport-, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Måndagen den 20 juni klockan 8.30 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikes frågor. Från regeringen deltar kabinettsekreterare Robert Rydberg.