Aktuellt

Filtrerar på:

Öppenhet och transparens diskuterades inom ramen för riksdagens demokratifrämjande samarbete med Nordmakedonien

Internationellt Öppenhet, transparens och antikorruption är exempel på frågor som diskuterades vid ett möte i riksdagen mellan riksdagens styrgrupp för demokratifrämjande samarbete och dess motsvarighet i Nordmakedonien den 22–23 maj.

Förslag om att införa nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Förslag till beslut Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och att på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

Förste vice talman Kenneth G Forslund (S) besöker Västra Götalands län

Press Förste vice talman Kenneth G Forslund besöker Västra Götalands län den 29 maj. Programmet har fokus på utvecklingen av vår demokrati, riksdagen och Sverige som nationalstat. Bakgrunden till temat är att det i år är 500 år sedan som Sverige lämnade Kalmarunionen och åter blev en självständig stat, i och med att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 på riksmötet i Strängnäs.

Riksdagsledamöter observerar andra omgången av presidentvalet i Turkiet

Internationellt Den 28 maj hålls en andra presidentvalsomgång i Turkiet. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Talman Andras Norlén tar emot talman Ruslan Stefanchuk den 22 maj 2023. Gruppfoto i Trapphallen. Foto: Melker Dahlstrand

Ukrainas talman gjorde officiellt besök i Sverige

Talmannen Ukrainas talman Ruslan Stefanchuk med delegation besökte Sverige 20-23 maj. Talman Andreas Norlén tog emot i riksdagen.

Finansutskottet håller öppen utfrågning med Riksbankens direktion och forskare om penningpolitiken 2022

Utfrågning Den 30 maj klockan 9 kommer Riksbankens direktion till finansutskottet för en öppen utfrågning om penningpolitiken 2022. Utskottet har gett Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) vid Stockholms universitet i uppdrag att utvärdera penningpolitiken med fokus på 2022. CeMoF har utsett professor John Hassler, professor Per Krusell och docent Anna Seim att genomföra utvärderingen för finansutskottets räkning.

Talmannen besöker Tyskland

Press Talman Andreas Norlén leder en delegation vid ett besök i Berlin, Tyskland den 25–26 maj.

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag, som innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online.

Inget krav på danstillstånd på platser som inte är offentliga

Beslut Kravet på tillstånd ska tas bort för offentliga danstillställningar som hålls på platser som inte är offentliga, exempelvis restauranger och nattklubbar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott. Förslaget ska säkerställa att dessa utredningar håller en hög grad av rättssäkerhet och är effektiva.

Lagen om investeringssparkonto ska förtydligas

Beslut Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att förtydliga lagen om investeringssparkonto.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 26 maj sammanträder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för allmänna frågor, transport-, telekommunikations- och energifrågor samt jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar EU-minister Jessika Roswall (M), civilminister Erik Slottner (KD), statssekreterare Johan Davidsson och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Ta del av fortbildningsdagen: Hur utformas den svenska utrikespolitiken?

Lärare Den 8 maj arrangerade riksdagen en fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap och för lärarstudenter med temat: Hur utformas den svenska utrikespolitiken?

Penningpolitiken 2022 utvärderas i en forskningsrapport som skrivits på uppdrag av finansutskottet

Uppföljning Trovärdigheten för inflationsmålet som ett nominellt ankare för ekonomin upprätthölls trots att inflationen kraftigt överskred målet 2022. Därmed bedöms Riksbanken i stort ha uppfyllt prisstabilitetsmålet under 2022. Dock borde styrräntan ha höjts redan i februari och värdepappersköpen vänts till försäljningar tidigt under året. Riksbankens inflationsprognoser var undermåliga, även med hänsyn tagen till den stora osäkerhet som förelåg.  Den bedömningen görs i en aktuell forskningsrapport om penningpolitiken 2022 som skrivits på uppdrag av finansutskottet.

Ukrainas talman besöker Sverige

Press Talman Andras Norlén tar emot talman Ruslan Stefanchuk i riksdagen när denne gör officiellt besök i Sverige den 20–23 maj. I riksdagen ska Ruslan Stefanchuk tala i Andrakammarsalen. Arrangemanget i Andrakammarsalen är öppet för inbjudna gäster samt media i mån av plats.

Ledamöter från utrikesutskottet besökte Ukraina

Internationellt Utrikesutskottet har med representanter för sju riksdagspartier besökt Ukraina. Kiev, Borodjanka och Butja samt Irpin har besökts under den 15-16 maj. 

Förste vice talman Kenneth G Forslund besökte Gävleborgs län

Talmannen Förste vice talman Kenneth G Forslund besökte Gävleborgs län den 11 maj. Programmet hade fokus på utvecklingen av vår demokrati, riksdagen och Sverige som nationalstat, med anledning av att det i år är 500 år sedan som Sverige lämnade Kalmarunionen och åter blev en självständig stat, i och med att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 på riksmötet i Strängnäs.

Åtgärder för ett sunt och säkert spelande

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad. 

Justitieutskottet säger ja till avskaffat danstillstånd

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag att avskaffa kravet på tillstånd för offentliga danstillställningar på platser som inte är offentliga. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Riksdagsledamöter observerar parlaments- och presidentvalet i Turkiet

Internationellt Den 14 maj hålls parlaments- och presidentval i Turkiet. Sex svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.