Aktuellt

Filtrerar på:

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 23 juli klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför videomöte i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar statssekreterare Mats Elger. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möte i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 16 juli klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske. Från regeringen deltar statssekreterare Per Callenberg. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Talmannen deltog i regeringsskifteskonselj på slottet i Stockholm. Regeringen, kungen och talmannen sitter runt ett avlångt bord. Foto:Ingemar Lindewall/Kungl. Hovstaterna

En ny regering har tillträtt

Den 9 juli tillträdde en ny regering med Stefan Löfven (S) som statsminister. Det formella regeringsskiftet ägde rum under en skifteskonselj på slottet.

Riksdagsledamot vald till president för OSSE:s parlamentariska församling

Internationellt Under OSSE:s parlamentariska församlings session den 30 juni–6 juli valdes den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) till församlingens president.

Hålltider för regeringsskiftet 9 juli

Press Onsdagen den 7 juli röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Stefan Löfven (S) till statsminister. Regeringsskiftet skedde fredagen den 9 juli.

Riksdagsledamöter observerade valet i Moldavien

Internationellt Den 11 juli hölls parlamentsval i Moldavien. Två svenska riksdagsledamöter fanns på plats för att observera valet.

 Statsministeromröstning i riksdagens kammare den 7 juli 2021. Röstsiffrorna syns på en stor skärm. Kammaren är fullsatt. Foto: Melker Dahlstrand

Stefan Löfven (S) har valts till statsminister

Beslut Stefan Löfven (S) har valts till statsminister. Onsdagen den 7 juli godkände riksdagen talmannens förslag till statsminister i kammaren.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 9 juli klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor samt rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar kabinettssekreterare Robert Rydberg och statssekreterare Max Elger. De återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Talman Andreas Norlén och Stefan Löfven (S) under presskonferens 5 juli 2021. I bakgrunden två svenska flaggor. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannens förslag till statsminister

Press Talman Andreas Norlén föreslog den 5 juli riksdagen att till ny statsminister utse Stefan Löfven (S), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Pressträff med talmannen

Talmannen Måndagen den 5 juli framträdde talman Andreas Norlén vid en pressträff tillsammans med Stefan Löfven (S) som föreslås bli statsminister.

Talmannen invigde Almedalsveckan

Talmannen Den 4 juli höll talman Andreas Norlén ett tal vid invigningen av den digitala Almedalsveckan.

Talmannen gav sonderingsuppdrag till Stefan Löfven

Press Talman Andreas Norlén gav den 1 juli Stefan Löfven (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

Pressträff med talmannen

Press Talman Andreas Norlén kommer vid en pressträff klockan 12.10 att berätta om kommande steg i arbetet med regeringsbildningen.

Lagboken Foto: Melker Dahlstrand

Nya lagar från den 1 juli

Den 1 juli började en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Nya löner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

Press Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn har beslutat om höjda löner för riksrevisorn och riksrevisonsdirektören.

Talmannen gav sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson

Press Talman Andreas Norlén gav den 29 juni Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

Talman Andreas Norlén väntar på att första partiledaren ska komma. Han står vid ett stort bord. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen mötte partiföreträdare för samtal om regeringsbildning

Press Riksdagens talman Andreas Norlén inledde tisdagen den 29 juni sina samtal med partiföreträdare för att ta fram förslag till ny statsminister.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde torsdagen den 1 juli klockan 13. Under mötet återrapporterar statsminister Stefan Löfven (S) från mötet i Europeiska rådet den 24–25 juni. Sammanträdet går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Istanbulkonventionen 10 år uppmärksammades vid Europarådets parlamentariska församlings sommarsession

Internationellt Den 21–24 juni höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin sommarsession. Vid sessionen debatterades bland annat frågor om situationen i Belarus, bekämpande av afrofobi och covid-19-pandemin.

Nordiska parlamentariker diskuterar cybersäkerhet och coronapandemin vid digitalt möte

Internationellt Den 28–30 juni möts Nordiska rådet för sin årliga temasession. I år hålls mötesdagarna digitalt på grund av coronapandemin. Vid sessionen samlas rådets 87 parlamentariker och ett antal nordiska ministrar för att bland annat debattera cybersäkerhet, hybridhot och hanteringen av pandemin.