Aktuellt

Svensk väpnad styrka till FN-insatsen i Mali

Publicerad: 23 april 2015 klockan 16.24

Ett enigt sammansatt utrikes- och försvarsutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen för att stabilisera situationen i Mali. Den svenska väpnade styrkan kan delta från den 1 juli 2015 och vara på plats i tolv månader. Utskottet anser även att regeringen ska uppmanas att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för medicinsk evakuering.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om svenskt deltagande i FN-insatsen i Mali. Sverige har deltagit i FN-insatsen i Mali sedan hösten 2014.

Det svenska deltagandet i FN-insatsen

Utskottet håller med regeringen om att Mali har ett långsiktigt behov av omfattande stöd för att skapa en säkerhetsnivå som möjliggör utveckling. Målet med det svenska deltagandet är att bidra till förbättrad säkerhet i Mali, bidra till att staten fortsätter att återfå kontrollen i hela landet och att stödja långsiktigt hållbara lösningar på krisen i landet.

Det svenska deltagandet i FN-insatsen ska bestå av en väpnad styrka och en nationell stödenhet som ska bidra till FN-insatsens underrättelseenhet. Utifrån resurser och förmåga ska även det svenska förbandet bidra till att upprätthålla säkerhetsrådets resolution om FN-ledd stabiliseringsinsats. Den svenska väpnade styrkan ska utgöra cirka 320 personer, men får vid behov uppgå till högst 470 personer. Styrkan kommer att vara placerad i Mali till utgången av juni 2016.

Utskottet menar att det svenska deltagandet i FN-insatsen är ett uttryck för det svenska stödet för FN och dess fredsfrämjande verksamhet. Utskottets ställningstagande i ärendet gäller under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd.

Möjligheter till medicinsk evakuering bör säkerställas

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet betonar att det är viktigt att insatsen har tillgång till kvalificerade sjukvårdsresurser och medicinsk evakuering. Enligt utskottet bör regeringen ta de initiativ som krävs för att säkerställa att det finns tillräcklig tillgång till medicinsk evakueringsförmåga, och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet är enigt i förslaget om tillkännagivande.

I ärendet finns även en reservation från SD om att regeringen bör skjuta till medel till försvarsbudgeten i sitt kommande budgetförslag som kompensation för insatsen i Mali. Partiet vill även se ökade humanitära satsningar.

Kontaktperson för media

Martin Brothen, kanslichef, utrikesutskottet, telefon 08- 786 54 49, e-post martin.brothen@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag den 6 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (publiceras 27 april)