Aktuellt

Utbildningsutskottet vill införa skriftliga ordningsomdömen

Publicerad: 23 april 2015 klockan 16.41

Skolor ska kunna ge elever på högstadiet och gymnasiet skriftliga ordningsomdömen. Det tycker utbildningsutskottet och föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta åtgärder för att det ska bli möjligt. Utskottet föreslår också att en tioårig grundskola ska införas. S, MP och V reserverar sig mot båda förslagen.

Utskottet anser att det är viktigt att skolan är en trygg och lugn miljö för eleverna. I en undersökning som Skolverket genomfört uppger nästan var tredje elev i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasiet att han eller hon känner sig störd i sitt arbete av andra elever på de flesta eller alla lektioner.

Utbildningsutskottet föreslår därför att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att se till att gymnasie- och högstadieskolor ska kunna ge skriftliga ordningsomdömen. Omdömena ska inte ingå i elevernas slutbetyg. Förslaget bygger på en gemensam motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna har lämnat in en reservation i frågan, men vid den slutliga omröstningen i utskottet gav de sitt stöd till motionen från allianspartierna.

S, MP och V tror inte ordningsomdömen hjälper

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget. De menar att skriftliga ordningsomdömen inte kan lösa problemen med oordning i klassrummen.

Tioårig grundskola föreslås

Utbildningsutskottet pekar på att barn i de flesta europeiska länderna börjar i skolan vid sex års ålder och går i grundskolan i tio år. I Sverige går nästan alla barn i förskoleklass året innan de börjar i grundskolan. Men utskottet menar att det finns stora skillnader i hur förskoleklassen bedrivs runt om i landet, från att likna en traditionell förskola till att vara fullt integrerad i grundskolan.

Utskottet tycker att skolstarten bör ske vid sex års ålder även i Sverige, för att tidigare fånga upp barnens behov och ge dem bättre förutsättningar att nå målen för skolan. Det innebär att skolplikten förlängs till tio år och förskoleklassen blir den nya årskurs 1 i grundskolan. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om detta. Förslaget bygger på två gemensamma motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt på en motion från Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig. De anser att förskoleklassen behövs för att skapa en trygg övergång mellan förskola och skola.

Kontaktperson för media

Catarina Molin, föredragande i utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 48, e-post catarina.molin@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen 20 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15: UbU11 Skolväsendet (publiceras den 23 april)