Aktuellt

Hälso- och sjukvårdens stora utmaningar uppmärksammas under Östersjökonferensen

Publicerad: 27 augusti 2015 klockan 14.07

Hälso- och sjukvårdens stora utmaningar är temat i årets Östersjökonferens, där fem svenska riksdagsledamöter deltar. Konferensen, som äger rum i Tyskland den 30 augusti – 1 september, förväntas ta fram en resolution om ökat samarbete inom social– och hälsovård.

Östersjökonferensen äger rum i Rostock-Warnemünde, Tyskland den 30 augusti – 1 september. Från Sverige deltar fem riksdagsledamöter. Pyry Niemi (S), som är ordförande i den svenska delegationen, kommer att leda en av konferensens sessioner om hälsa och ekonomi.

Utmaningar och innovationer diskuteras

Konferensens tema är hälso- och sjukvårdsområdets utmaningar. Under rubriken "Baltic Sea Region – A Role Model for Innovation in Social- and Healthcare" kommer man att diskutera behovet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården.

Under samma rubrik diskuteras frågor om hållbarhet och tillgänglighet. Detta mot bakgrund av de demografiska utmaningar som medlemsländerna står inför – och i kombination med ländernas allt mer ansträngda budgetar på området.

Resolution inom social- och hälsovård

Konferensen förväntas anta en resolution med uppmaningar om ökat samarbete och särskilda insatser gällande innovationer inom området social- och hälsovård. Resolutionen riktas till EU, Östersjöstaternas råd och till medlemsländernas regeringar.

Till grund för resolutionen ligger en rapport som utarbetats av Östersjökonferensens arbetsgrupp för innovation inom hälso- och sjukvård.

Östersjökonferensens arbetsgrupp och rapporten

Om Östersjökonferensen

Vid de årliga Östersjökonferenserna diskuteras aktuella frågor och utmaningar som är av särskilt intresse för medlemsländerna, och där ett stärkt samarbete mellan Östersjöländerna anses särskilt önskvärt. Representanter från elva nationella parlament, elva regionala parlament och fem självstyrande områden runt Östersjön deltar. Östersjökonferensen hölls första gången 1991.

Östersjökonferensens webbplats

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se

Ledamöter

  • Pyry Niemi (S), ordförande
  • Suzanne Svensson (S)
  • Cecilia Widegren (M)
  • Rickard Persson (MP)
  • Per Ingvar Johnsson (C)