Aktuellt

Regeringen bör få besluta om uthyrning av materiel till länder som hyr JAS-plan

Publicerad: 1 december 2015 klockan 15.34

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen möjlighet att under 2016 besluta om att hyra ut materiel till de länder som i dag hyr stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen C/D av Sverige.

Förslaget grundar sig i ett utskottsinitiativ. Försvarsutskottet har konstaterat att Sverige bör stå fast vid de exportåtaganden som finns i relation till de länder som i dag hyr JAS 39 C/D. Därför föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen möjlighet att under 2016 besluta om uthyrning av materiel som kan avvaras under begränsad tid till dessa länder.

Ställningstagandet kom i samband med att försvarsutskottet behandlade utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap, i regeringens budgetproposition för 2016 och motioner.

Bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga

Försvarsutskottet framhåller att ett syfte med att hyra ut bland annat JAS-plan till andra länder har varit att främja en kostnadseffektiv materielförsörjning och därmed bidra till den svenska försvarsmaktens operativa förmåga.

Kontaktperson för media

Maria Björkman, föredragande i försvarsutskottet, telefon 08-786 41 50, e-post maria.bjorkman@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 16 december. Debatten går att se via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2015/16: FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (publiceras den 11 december)