Aktuellt

Kraven för fotboja vid kontaktförbud kan vara för höga

Publicerad: 17 februari 2015 klockan 15.40

Är kraven för höga för att kunna döma någon till kontaktförbud och samtidigt elektronisk fotboja? Justitieutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att utreda detta. Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Justitieutskottets ställningstagande gjordes i samband med att utskottet behandlade olika motioner som rör våldsbrott och brottsoffer, däribland inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

För att öka skyddet mot stalkning infördes 2011 nya regler om olaga förföljelse. Det infördes också en möjlighet att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud.

En rapport från Brå, Brottsförebyggande rådet, visar att den här möjligheten i praktiken endast använts i ett fåtal fall. Enligt utskottet finns det anledning att fråga sig om kraven för när elektronisk fotboja får användas kan vara för högt ställda. Att möjligheten inte används mer kan bara till viss del förklaras med att det finns tekniska problem med fotbojorna. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att utreda frågan.

Förslaget grundar sig i ett motionsförslag som har lagts fram av M, C, FP och KD.

Reservation från V

Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partiet pekar på att regeringen arbetar med rapporten från Brå och att man bör invänta resultatet av det arbetet.

Kontaktperson för media

Maria Kaiser, föredragande i justitieutskottet. Telefon: 08-786 60 71. E-post: maria.kaiser@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen 4 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument