Aktuellt

Veteraner som deltagit i internationella insatser bör få mer stöd

Publicerad: 19 februari 2015 klockan 11.32

Det är viktigt att ansvaret för soldater och civil personal som deltagit i internationella militära insatser blir tydligare. Det menar försvarsutskottet, som anser att det finns behov av att inrätta ett centrum för veteranfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Socialdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag.

Försvarsutskottet ser att det finns behov av att inrätta ett centrum för veteranfrågor, som stöd till de svenskar som på uppdrag av staten deltagit i olika fredsfrämjande insatser, humanitära eller andra insatser runt om i världen. Ett sådant centrum skulle innebära att stödet till veteranerna skulle kunna stärkas och utvecklas.

Plattform för rehabilitering

Behovet av stöd till dem som tjänstgjort i olika internationella insatser och deras anhöriga är särskilt viktigt, menar utskottet. En utvecklad veteranadministration kan bli en plattform för rehabilitering, stödsamtal, karriärväxling och forskning om utlandsveteraners svårigheter. Utskottet betonar också att det är viktigt att veteranstödet även omfattar civila som tjänstgjort i olika insatser och att ett centrum ska tjäna såväl civila som militära veteraner.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om behovet av ett veterancentrum. Bakom förslaget till tillkännagivande ligger två motionsförslag från Kristdemokraterna.

S reserverar sig

Socialdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partiet pekar på att regeringen för närvarande arbetar med de förslag som lämnats i Veteranutredningen, bland annat om frågor om stöd till veteraner och deras anhöriga. Partiet anser därför att riksdagen borde invänta dessa underlag innan man tar ställning i frågan.

Kontaktperson för media

Maria Björkman, föredragande i försvarsutskottet. Telefon: 08-786 41 50. E-post: maria.bjorkman@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument