Aktuellt

Öppen hearing om journalisters och medieredaktioners säkerhet och arbetsförutsättningar

Publicerad: 5 februari 2015 klockan 14.16

Konstitutionsutskottet, KU, ordnar den 12 februari en öppen hearing om journalisters och medieredaktioners säkerhet och arbetsförutsättningar.

Tid: Torsdagen den 12 februari klockan 10.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen

Med anledning av terroristattentatet i Paris i januari mot tidningen Charlie Hebdo anordnar KU en öppen hearing om journalisters och medieredaktioners säkerhet och arbetsförutsättningar. Syftet med hearingen är att ur ett nationellt och internationellt perspektiv belysa och diskutera bland annat följande:

 • journalisters och medieredaktioners säkerhet och arbetsförutsättningar,
 • vilka konsekvenser hot mot journalister kan få för utövningen av tryck- och yttrandefriheten, till exempel risk för självcensur,
 • möjliga åtgärder för att öka säkerheten och förbättra arbetsförutsättningarna.

Program

Inbjudna talare:

 • Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser
 • Eva Elmsäter, journalist vid Sveriges Television
 • Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio
 • Per Nordlund, verksföreträdare vid Sida för demokrati och mänskliga rättigheter
 • Jonas Nordling, förbundsordförande i Svenska Journalistförbundet
 • Charlotta Friborg, vd och chefredaktör för Upsala Nya Tidning
 • Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen
 • Ulrika Knutson, författare, journalist, krönikör m.m.

Andreas Norlén (M), ordförande i KU och Berit Högman (S), vice gruppledare i Socialdemokraterna och suppleant i KU, leder hearingen.

Hearingen är uppdelad i två delar om vardera en timme. Den första delen tar sikte på internationella förhållanden medan den andra delen behandlar svenska förhållanden. Varje del inleds med korta anföranden av inbjudna talare. I anslutning till varje del har utskottets ledamöter samt inbjudna deltagare möjlighet att ställa frågor till talarna och att lämna synpunkter.

Webb-tv och tv med mera

Hearingen går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv. Den sänds även i SVT Forum. Därutöver har allmänheten möjlighet att följa hearingen från Förstakammarsalens läktare. Ingång via Riksplan. Antalet platser är begränsat.

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Bragsjö, föredragande i konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 18, e-post ann-charlotte.bragsjo@riksdagen.se

Riksdagens pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Maud Gehrman, tfn 08-786 40 52, e-post maud.gehrman@riksdagen.se eller Marianne Moström, tfn 08-786 54 60, e-post marianne.mostrom@riksdagen.se