Aktuellt

Socialutskottet vill inte ha nytt lagförslag om att vårdvalet ska bli frivilligt för landstingen

Publicerad: 5 februari 2015 klockan 11.51

En majoritet i socialutskottet anser att regeringen inte ska lämna nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldighet att ha vårdval. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att inte lämna något sådant lagförslag. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

I en proposition från regeringen som lades fram i november förra året fanns lagförslaget att landsting inte ska vara skyldiga att ha vårdval inom primärvården. Regeringen tog sedan tillbaka förslaget och förklarade att de skulle fortsätta att behandla frågan. Socialutskottet anser att regeringen ska avsluta behandlingen och inte komma med ett nytt lagförslag som innebär att landstingen har möjlighet att avstå från systemet med vårdval.

Innebär en osäkerhet

Utskottet anser att vårdvalet har varit positivt både när det gäller tillgängligheten för patienterna och kvaliteten på vården. Att regeringen säger att de ska återkomma med förslag kring kravet på vårdval innebär enligt utskottet en osäkerhet bland vårdgivare och patienter.

Därför föreslår utskottet att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att inte lämna nytt lagförslag om att upphäva kravet på vårdvalssystem i primärvården.

Bakom förslaget står en utskottsmajoritet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Förslaget innebär att utskottet säger helt eller delvis ja till motioner av M, C, FP och KD.

S, MP, V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar inte utskottsmajoritetens uppfattning och reserverar sig mot förslaget. Enligt dem bör landstingen själva kunna välja hur de vill organisera primärvården och regeringen bör fortsätta att bereda frågan.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande i socialutskottet. Telefon: 08-786 57 48. E-post: kirsten.dieden@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen 5 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU3