Aktuellt

Öppet seminarium om samhällsekonomiska analyser

Publicerad: 9 februari 2015 klockan 11.35

Trafikutskottet har tagit fram en rapport kring arbetet med att få in hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn. Den 12 februari anordnar utskottet ett öppet seminarium i ämnet för att ge ytterligare fördjupad kunskap.

Tid: Torsdagen den 12 februari klockan 9–12
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Samhällsekonomiska analyser fungerar ofta som beslutsunderlag inom transportsektorn. Att försöka hitta sätt att få in hållbarhetsperspektivet i dessa ekonomiska analyser är något som har gjorts sedan drygt ett decennium.

Trafikutskottet har tagit fram rapporten "Hållbara analyser? Om samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn med särskild hänsyn till hållbar utveckling". Syftet var att fördjupa kunskapen om samt belysa olika sätt att betrakta samhällsekonomiska analyser och hållbar utveckling.

För att ytterligare inhämta kunskap i frågan anordnar trafikutskottet ett öppet seminarium i ämnet. Åtta olika talare är inbjudna.

Program

Tid Programpunkt
09.00 Inledning
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)
09.05

Hållbarhet i samhällsekonomiska analyser, och samhällsekonomiska analyser av åtgärder för hållbarhet.
Jonas Eliasson, professor KTH

09.20 Hållbarhetsbedömningar som komplement till samhällsekonomiska analyser.
Göran Finnveden, professor KTH
09.35 Trafikverkets tillämpning av samhällsekonomiska analyser samt Trafikverkets arbete för att uppnå hållbar tillväxt i analyserna. Särskilt om cykel och hälsa.
Peo Nordlöf, enhetschef för samhällsekonomi och trafikprognoser, Trafikverket
Gunnel Bångman, ansvarig för ASEK, Trafikverket
09.55 Närmare om rapporten "Infrastruktur – på väg mot klimatmålen".
Claes Norgren, riksrevisor
10.05 Koldioxidberäkningar i samhällsekonomiska analyser. Bör klimatet hållas utanför CBA-analyserna?
Mats Björsell, klimatexpert Naturvårdsverket
10.20 Hållbarhet och samhällsekonomiska analyser av transporter -ett näringslivsperspektiv. Karolina Boholm, styrelseledamot
Näringslivets Transportråd
10.35 Fungerar Trafikverkets arbete med att uppnå hållbar tillväxt i de samhällsekonomiska analyserna?
Anders Ljungberg, kvalificerad utredare på Trafikanalys
10.50 Paus
11.15 Frågestund
11.55 Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)

 

Webb-tv

Seminariet går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Rapporten

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR2 Hållbara analyser? Om samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn med särskild hänsyn till hållbar utveckling

Kontaktperson för media

Linda Kennemyr, föredragande i trafikutskottet. Telefon: 08-786 43 40. E-post: linda.kennemyr@riksdagen.se

Riksdagens pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Maud Gehrman, tfn 08-786 40 52, e-post maud.gehrman@riksdagen.se eller Marianne Moström, tfn 08-786 54 60, e-post marianne.mostrom@riksdagen.se