Aktuellt

Ukraina högt på dagordningen vid OSSE:s parlamentariska församlings sommarsession

Publicerad: 10 juli 2015 klockan 15.47

OSSE:s parlamentariska församling antog vid sommarsessionen i Helsingfors den 7–9 juli en resolution som bland annat tog upp Rysslands agerande i Ukraina och flyktingkatastrofen i Medelhavet. Vid sessionen valdes också ledamoten Margareta Cederfeldt (M) till rapportör, och ledamoten Kent Härstedt (S) fortsätter som församlingens vice president.

Sessionen ägde rum 40 år efter undertecknandet av det så kallade Helsingforsavtalet. Den samlade närmare 300 parlamentariker från ett 50-tal länder.

I slutdeklarationen riktades bland annat kritik mot Rysslands agerande i och runt Ukraina. Under debatten ifrågasatte flera länder, bland dem ett antal EU-stater, lämpligheten av att behandla resolutionstexter som kritiserade det ryska agerandet utan att den ryska delegationen var närvarande. Den ryska delegationen hade beslutat att inte delta efter att några av delegationsledamöterna nekats inresa med hänvisning till EU:s sanktioner.

Andra frågor som församlingen debatterade och som togs upp i deklarationen var flyktingkatastrofen i Medelhavet, åtgärder för att motarbeta terrorism och extremism samt åtgärder för att främja jämställdheten. Deklarationen antogs med en tydlig majoritet. Seminarieserien Helsinki +40, som handlat om formerna för det framtida samarbetet, avslutades med en debatt.

Det svenska inflytandet i församlingen stärktes. Margareta Cederfelt (M) valdes som rapportör i den politiska kommittén. Kent Härstedts (S) mandat som församlingens vice president fortsätter till och med sessionen 2017.

Dokument

Kontaktperson för media

Eva Tojzner Glückman, riksdagens internationella kansli, tel. 070-830 95 45, e-post eva.gluckman@riksdagen.se

Ledamöter

  • Kent Härstedt (S), ordförande
  • Margareta Cederfelt (M), vice ordförande
  • Arhe Hamednaca (S)
  • Christian Holm (M)
  • Katarina Köhler (S)
  • Göran Pettersson (M)
  • Björn Söder (SD)
  • Anna Wallén (S)