Aktuellt

Arbetsmarknadsutskottet föreslår nytt tillkännagivande om bred översyn av Arbetsförmedlingen

Publicerad: 4 juni 2015 klockan 16.13

Arbetsmarknadsutskottet står fast vid att regeringen ska återuppta arbetet med att göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen – och anser att arbetet bör återupptas snarast. Utskottet föreslår att riksdagen på nytt gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Bakom förslaget finns en majoritet i utskottet bestående av M, SD, C, FP och KD. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

I februari 2014 påbörjades en bred översyn av Arbetsförmedlingen, en utredning som initierades av alliansregeringen. I januari 2015 beslutade den nuvarande regeringen att avsluta denna utredning. Den var då inte klar.

I februari 2015 beslutade riksdagen att, genom ett så kallat tillkännagivande, uppmana regeringen att återuppta arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen. Detta skulle ske senast den 15 april 2015.

Regeringen menar nu att tillkännagivandet anses vara slutbehandlat, eftersom åtgärder har påbörjats för att få Arbetsförmedlingen att fungera bättre. Bland annat har styrningen av myndigheten förändrats och ett internt förnyelsearbete inletts.

Utskottet vill att arbetet med översynen återupptas snarast

Arbetsmarknadsutskottet föreslår nu att riksdagen återigen ska uppmana regeringen att återuppta arbetet med en bred översyn av Arbetsförmedlingen, och att regeringen bör göra det snarast. Enligt utskottet finns starka skäl till att göra en grundlig analys av Arbetsförmedlingen. Fortfarande förmedlas det för få jobb i förhållande till de stora resurser som myndigheten har och det finns brister i effektivitet, kontroll och måluppfyllelse.

Utskottet tycker att Arbetsförmedlingens påbörjade förbättringsarbete är bra, men att arbetet inte står i motsats till en översyn med ett betydligt bredare fokus och långsiktigt perspektiv. Det är viktigt att en extern utredare får tid att grundligt analysera hur Arbetsförmedlingens verksamhet behöver förändras.

Den utredning som alliansregeringen tillsatte var en större översyn och skulle bland annat se över hur andra aktörer kan bidra till att hjälpa människor att komma i jobb. Den skulle också se över lämpligheten och möjligheten att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet.

Förslaget om tillkännagivande innebär att utskottet säger ja till ett motionsförslag som lagts av med anledning av regeringens skrivelse om riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingen. Bakom motionsförslaget står Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger tillsammans med Vänsterpartiet nej till förslaget i en gemensam reservation. Partierna konstaterar att regeringen har vidtagit och planerar att vidta åtgärder som ligger i linje med direktiven till den nedlagda utredningen, vilket framgår av regeringens skrivelse.

Kontaktperson för media

Hedvig Forsselius, föredragande i arbetsmarknadsutskottet, telefon 08-786 59 42, e-post hedvig.forsselius@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 11 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument