Aktuellt

Fem riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Turkiet

Publicerad: 5 juni 2015 klockan 09.05

Fem riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar parlamentsvalet i Turkiet söndagen den 7 juni.

En internationell delegation bestående av ledamöter från OSSE:s, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, och Europarådets parlamentariska församlingar kommer att observera parlamentsvalet i Turkiet. Från riksdagens OSSE-delegation deltar riksdagsledamöterna Kent Härstedt (S), Margareta Cederfelt (M) och Arhe Hamednaca (S). Från riksdagens Europarådsdelegation deltar riksdagsledamöterna Jonas Gunnarsson (S) och Kerstin Lundgren (C).

Valobservation i samarbete med ODIHR

Valobservationen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet. Totalt deltar ett 70-tal parlamentariker från flera av OSSE:s och Europarådets medlemsstater. Deras uppgift är att kontrollera att valet genomförs på ett korrekt och öppet sätt genom att vara korttidsobservatörer på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Mer information

På måndag den 8 juni hålls en presskonferens i Ankara och ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet samt mer information om valobservationen, de parlamentariska församlingarna och ODIHR finns på nedanstående webbplatser.

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, riksdagens internationella kansli, tel. 070-399 77 73, eva.hjelm@riksdagen.se.

Riksdagsledamöter

  • Kent Härstedt (S)
  • Margareta Cederfelt (M)
  • Arhe Hamednaca (S)
  • Jonas Gunnarsson (S)
  • Kerstin Lundgren (C)