Aktuellt

Migration och mänskliga rättigheter i fokus vid talmansmöte

Publicerad: 12 maj 2015 klockan 12.10

Den 11 maj deltog förste vice talman Tobias Billström (M) i ett toppmöte för talmän i Lissabon, Portugal. Fokus var migration och mänskliga rättigheter, med utgångspunkt i den tragedi som utspelar sig i Medelhavet. Mötet resulterade i en deklaration med ett antal rekommendationer till EU och andra aktörer, bland annat om att utöka räddningsoperationerna och att skapa säkra och legala vägar in i Europa.

Den 11-12 maj deltar riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Lissabon, Portugal. I samband med sessionen deltog den 11 maj förste vice talman Tobias Billström i ett toppmöte för talmän.

Billström betonade solidaritet och delat ansvar

Talmansmötet samlade deltagare från 32 länder från Medelhavsregionen, 25 av dem EU-medlemsstater. Även Europaparlamentet och Arabförbundets parlament hade representanter på plats. I sitt anförande talade Billström om vikten av solidaritet och delat ansvar inom EU när det gäller flyktingmottagande. Inte minst gäller detta mottagande av kvotflyktingar. Behovet av att bekämpa grundorsakerna till flyktingströmmarna – som krig, konflikter och fattigdom – lyftes också fram. Tobias Billström betonade även betydelsen av samarbete över nationsgränser inom EU och i Medelhavsområdet.

Deklaration med rekommendationer

Mötet utmynnade i en deklaration med ett antal rekommendationer till EU och andra aktörer. Det handlar bland annat om att utöka räddningsoperationerna och att skapa säkra och legala vägar in i Europa. Vikten av samarbete och solidaritet betonades också.