Aktuellt

Svenska delegationen till PA-UfM betonade vikten av solidaritet i flyktingmottagandet

Publicerad: 12 maj 2015 klockan 16.35

Den 11-12 maj deltog riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Lissabon, Portugal. Vid sessionen antogs ett antal rekommendationer, bland annat om mänskliga rättigheter och migranters säkerhet.

Vid PA-UfM:s session, som var den 11:e i ordningen, samlades parlamentariker från medlemsländerna i Europa, Mellanöstern och Nordafrika för att diskutera ett utökat och fördjupat samarbete inom en rad områden i de olika utskotten. Bland annat diskuterades ett stärkt samarbete inom politik, ekonomi, kultur, miljö och kvinnors rättigheter. Olle Thorell (S), ordförande för riksdagens PA-UfM-delegation, höll ett anförande i plenum om flyktingkatastrofen, vikten av solidaritet och delat ansvar bland EU:s medlemsländer för flyktingmottagandet. Thorell framhöll också det akuta behovet av ökad närvaro av sjöräddning i Medelhavet.

Rekommendationer om samarbete

De permanenta kommittéerna antog ett antal rekommendationer. Det handlar bland annat om främjande av investeringar i Medelhavsområdet och samarbete inom turismsektorn, parlamentens roll i värnandet och främjandet av mänskliga rättigheter, säkerställande av migranters säkerhet i Medelhavsområdet, bekämpande av terrorism, främjande av jämställdhet inom mediasektorn och samarbete mellan medlemsländerna inom hållbar turism och förnyelsebar energi.

Den svenska PA-UfM-delegationen som deltog i Lissabon bestod av ordförande Olle Thorell (S), Amir Adan (M) samt Kalle Olsson (S). I samband med sessionen deltog riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) i ett talmansmöte.

Ledamöter

LÄNKAR