Aktuellt

Öppen utfrågning – Tio år med Finsam

Publicerad: 15 maj 2015 klockan 09.15

Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning om Finsam, lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Utfrågningen tar upp vad som har uppnåtts med Finsam och hur framtiden ser ut.

Finsam, som trädde i kraft 1 januari 2004, gör det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och regioner att bilda lokala samordningsförbund för att uppnå en effektiv resursanvändning. Målgruppen utgörs av personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Tid: Torsdag den 21 maj klockan 9.30–11.30
Plats: Förstakammarsalen

Program

Pass 1: Vad har vi uppnått med Finsam? Resultat och mervärde

9.30 Socialförsäkringsutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S) inleder

9.35 Ola Andersson, Samordningsförbundet Delta i Göteborg

9.45 Viktoria Strömberg (M), Samordningsförbundet Östra Östergötland

Pass 2: Hur ser framtiden ut för Finsam? Styrning och finansiering. Samordningsförbundens roll

10.15 Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundet i Huddinge, Botkyrka, Salem

10.25 Tord Karlsson (S), Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (Delta)

10.35 Frågestund – utskottets ledamöter ställer frågor till talare och inbjudna deltagare

11.25 Socialförsäkringsutskottets vice ordförande Johan Forssell (M) avslutar

Inbjudna deltagare

Följande myndigheter och organisationer är inbjudna för att delta i frågestunden: Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Nationella rådet, Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), De handikappades riksförbund (DHR), Handikappförbunden HSO, Lika Unika, LO, Saco, TCO, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Inspektionen för socialförsäkringen, Riksrevisionen, Statskontoret, arbetsmarknadsutskottet och socialutskottet.

Kontaktperson för media

Mimi Axelsson, utskottshandläggare, socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 60 06, e-post mimi.axelsson@riksdagen.se

Webb-tv

Utfrågningen kan följas via riksdagens webb-tv.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: