Aktuellt

Seminarium om den globala narkotikaproblematiken

Publicerad: 22 maj 2015 klockan 11.14

Den 27 maj arrangerar riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen, IPU, ett seminarium för att diskutera den globala narkotikaproblematiken. Seminariet tar upp hur situationen ser ut i Sverige och hur Sverige kan verka för ett förbättrat internationellt samarbete kring narkotika.

Seminariet är öppet för inbjudna gäster och media. Det går även att följa via riksdagens webb-tv.

Tid: Onsdagen den 27 maj klockan 9.30 – 12.00
Plats: Skandiasalen

Seminariet syftar till att diskutera narkotikafrågan såväl nationellt som internationellt ur olika perspektiv. Det handlar bland annat om vikten av att inte ensidigt fokusera på antingen ett brottsbekämpande eller ett rehabiliterande synsätt och att narkotikapolitiken i ett land kan leda till olika konsekvenser i många andra länder.

Anti Avsan (M), ordförande för IPU:s permanenta kommitté för FN-frågor och förste vice ordförande för riksdagens IPU-delegation, inleder seminariet och är moderator. Anti Avsan arbetar för närvarande – inför FN:s särskilda session 2016 om narkotikafrågor – med en strategi för parlamentarikerna i 166 av världens länder för att motverka effekterna av den globala narkotikaproblematiken.

Program

9.30 Inledning

  • Anti Avsan (M), ordförande för IPU:s permanenta kommitté för FN-frågor, förste vice ordförande för riksdagens IPU-delegation
  • Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet "Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken"

9.50 Paneldiskussion

  • Joakim Strandberg, medicine doktor, utredare, samordnare för EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), Folkhälsomyndigheten "Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom narkotikaområdet"
  • Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef, avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen "Nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende"
  • Thomas Hvitfeldt, enhetsråd/utredare, Enheten för statistiska undersökningar vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ) "Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan"

10.45 Paus

11.00 Paneldiskussion

  • Kim Nilvall, kriminalinspektör vid nationella operativa avdelningen, NOA (tidigare Rikskriminalen) "Minskad tillgång av narkotika i utsatta områden – om kriminella entreprenörer som utnyttjar internet för att distribuera och sälja narkotika"
  • Esbjörn Hörnberg, tillförordnad ordförande Vienna NGO Committee on Drugs, ordförande Civil Society Task Force, generalsekreterare IOGT International "Mellan legalisering och "War on Drugs" - hur polariserade är de internationella civila samhällsorganisationerna – finns det en tredje väg väg?"
  • Erik de la Reguera, journalist specialiserad på Latinamerika "Legalisering eller hårdare tag – den globala narkotikapolitikens polarisering inför UNGASS 2016"
  • Hans Lundborg, ambassadör, enheten för familj och sociala tjänster, Socialdepartementet "FN:s roll i det internationella narkotikaarbetet för en hållbar värld"

Kontaktperson för media

Helena Lundstedt, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 47 95, e-post helena.lundstedt@riksdagen.se

Webb-tv

Seminariet kan följas via riksdagens webb-tv.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: