Aktuellt

Socialutskottet vill snabba på legitimationskrav för kuratorer

Publicerad: 28 maj 2015 klockan 11.59

Ett enigt socialutskott föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att snabba på arbetet med att ta fram ett förslag om att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Utskottet vill att regeringen i budgetpropositionen för 2016 meddelar att ett sådant förslag kommer att lämnas så snart som möjligt.

Socialutskottet konstaterar att kuratorer inom hälso- och sjukvården är en väl etablerad yrkesgrupp. De har en självständig yrkesroll med direkt patientkontakt och ett tydligt patientansvar. Utskottet anser att patienten har rätt att känna sig säker på att kuratorn är lämplig och har tillräcklig kompetens.

Socialstyrelsen bedömer att legitimation behövs

Frågan om legitimation för kuratorer har utretts vid ett flertal tillfällen tidigare. Senast av Socialstyrelsen, som bedömer att det finns ett behov av legitimationskrav och föreslår att det införs för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram ett förslag om legitimation. Socialutskottet ser mycket positivt på detta. Utskottet är medvetet om att det finns frågor som behöver analyseras ytterligare, men anser att regeringens arbete med förslaget borde kunna gå snabbare.

Utskottet vill ha besked om startdatum

Därför föreslår ett enigt socialutskott att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att i budgetpropositionen för 2016 avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Där ska regeringen också ge besked om när tidigast kravet på legitimation kan börja gälla.

Bakom förslaget ligger ett utskottsinitiativ av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Cecilia Persson, föredragande i socialutskottet, telefon 08-786 43 67, e-post cecilia.persson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets Betänkande 2014/15:SoU17 Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (publiceras den 28 maj)