Aktuellt

Svensk väpnad styrka till norra Irak

Publicerad: 7 maj 2015 klockan 17.03

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige på irakisk inbjudan ska delta i en militär utbildningsinsats i norra Irak under 2015. Utskottet är enigt om förslaget.

Sommaren 2014 begärde Iraks regering hjälp från FN med att bekämpa Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten). Bland annat ville landet ha hjälp med utbildning och materiel till försvaret. FN antog samma år resolutioner om åtgärder mot Isil och andra terroristgrupper. I september 2014 uppgav USA att landet tänkte bilda en internationell koalition mot Isil, en koalition som Sverige har anslutit sig till.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet fördömer Isils omfattande och systematiska övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och välkomnar att en internationell koalition har bildats för att hjälpa Irak med militär rådgivning och utbildning. Utskottet vill att riksdagen godkänner att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 120 personer till förfogande under 2015 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som koalitionen mot Isil genomför i norra Irak.

Det irakiska försvarets förmåga att stå emot Isil ska stärkas

Den svenska styrkan ska bestå av 35 personer, som om det behövs tillfälligt kan utökas med ytterligare 85 personer. Den internationella koalitionens utbildningsinsats i norra Irak syftar till att ge rådgivning och träna de irakiska försvarsstyrkorna i bland annat vapenhantering, sjukvård, försvarsstrid och i att ta hand om sprängladdningar. Syftet med det svenska deltagandet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Isils framryckning.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de följdmotioner som väckts med anledning av regeringsförslaget. Följdmotionerna handlar bland annat om insatsens folkrättsliga grund, personalens rättsliga status, insatsens långsiktighet, omfattningen av det svenska stödet, samt om Iraks konstitution och humanitära frågor.

Reservationer mot olika delar av förslaget

Utskottet är enigt om den delen av förslaget som handlar om att delta i utbildningsinsatsen. Dock har Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna invändningar och reserverar sig mot olika andra delar av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets förslag.

Kontaktperson för media

Fredrik Kirst, föredragande i utrikesutskottet, telefon 08-786 58 66, e-post fredrik.kirst@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU4 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (publiceras 12 maj)