Aktuellt

Ökat samarbete i fokus på PA-UfM:s session

Publicerad: 8 maj 2015 klockan 12.16

Den 11-12 maj deltar riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Lissabon, Portugal. I samband med sessionen deltar förste vice talman Tobias Billström (M) i ett talmansmöte.

Under PA-UfM:s session, som är den 11:e i ordningen, samlas parlamentariker från medlemsländerna i Europa, Mellanöstern och Nordafrika för att diskutera ett utökat och fördjupat samarbete inom en rad områden i de olika utskotten. Bland annat diskuteras ett stärkt samarbete inom politik, ekonomi, kultur, miljö och kvinnors rättigheter.

Talmän ska enas om deklaration kring människorättsfrågor

Parallellt med sessionen deltar förste vice talman Tobias Billström (M) i ett talmansmöte i Lissabon – Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean Second Summit of Speakers. Vid mötet ska talmännen enas om en deklaration kring migration, asyl och mänskliga rättigheter.

Fred, stabilitet och välstånd centrala frågor för PA-UfM

PA-UfM är en mötesplats för parlamentariker från EU och Medelhavsländerna. Församlingen har som mål att skapa fred, stabilitet och välstånd runt Medelhavet, och att öka förståelsen och samhörigheten mellan de länder som deltar. Målet är att skapa ett gemensamt område runt Medelhavet med fred och stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete i sociala och kulturella frågor, baserat på grundläggande principer som respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.

Den svenska PA-UfM-delegationen som deltar i Lissabon består förutom av riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) också av delegationens ordförande Olle Thorell (S), Amir Adan (M) samt Kalle Olsson (S).

Kontaktperson för media:

Anette Nilsson, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: +46 (0)72-706 57 82, e-post: anette.nilsson@riksdagen.se.