Aktuellt

Öppen utfrågning om kontanthanteringen i samhället

Publicerad: 16 mars 2015 klockan 15.05

Finansutskottet håller den 19 mars en öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) är en av de inbjudna talarna.

Utfrågningen tar upp det aktuella läget och den framtida utvecklingen för kontanthanteringen i samhället, utifrån bland annat följande frågeställningar: Vilka effekter får utvecklingen mot ett alltmer kontantlöst samhälle för privatpersoner och företag? Hur ser förutsättningarna ut i stad respektive glesbygd? Vilka fördelar och nackdelar har den minskade kontantanvändningen för olika kategorier i samhället?

Tid: Torsdag den 19 mars klockan 9.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

09.00
Finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) hälsar välkommen.

Inledningsanföranden från inbjudna talare.

10.30
Frågor och diskussion med finansutskottets ledamöter.

12.00
Finansutskottets ordförande avrundar utfrågningen.

Inbjudna talare är:

  • Christina Rehnberg, näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna
  • Sten Selander, avdelningschef, Post- och telestyrelsen
  • Annika Wallenskog, biträdande chefekonom, Sveriges kommuner och landsting
  • Öivind Neiman, VD, Sparbankernas riksförbund
  • Leif Trogen, avdelningschef, Bankföreningen
  • Bengt Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel
  • Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, Riksbanken
  • Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)

Kontaktperson för media

Sylvia Fredlund, utskottsassistent, finansutskottet, telefon 08-786 50 50, 072-206 56 51, e-post sylvia.fredlund@riksdagen.se

Webb-tv

Utfrågningen kan följas via riksdagens webb-tv.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: