Aktuellt

Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger

Publicerad: 26 mars 2015 klockan 10.22

Handeln med nätdroger har ökat explosionsartat den senaste tiden. Riksdagen bör därför uppmana regeringen att så fort som möjligt låta utreda problemet med nätdroger och återkomma med förslag, anser Socialutskottet. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig.

Internethandeln med nya preparat som liknar narkotika, men ännu inte klassats som det i Sverige, är ett stort och växande problem. Socialutskottet har fått information där det framgår att utbudet av nätdroger ökar explosionsartat.

För att ett ämne ska kunna klassas som narkotika ska det vara beroendeframkallande och/eller euforiserande. I Sverige prövas idag ämnen individuellt utifrån om de uppfyller detta. Ett annat sätt skulle kunna vara att göra en så kallad generisk klassning eller familjeklassning av narkotika. Det innebär att en hel grupp av ämnen med gemensam grundstruktur kan klassas som narkotika eller att ett ämne klassas som narkotika om det liknar ett redan narkotikaklassat ämne.

Socialutskottet anser att riksdagen bör uppmana regeringen att utan dröjsmål låta utreda problemet med nätdroger brett. Det innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men också att överväga andra åtgärder. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med förslag.

Förslaget innebär att utskottet säger delvis ja till motionsförslag som lagts av S och KD. Socialutskottets tillkännagivande gjordes i samband med att man behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2014 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

S, MP och V reserverar sig

Regeringspartierna och Vänsterpartiet säger nej till förslaget i en gemensam reservation. Enligt partierna har regeringen sagt att den ska utreda frågan, med syftet att snabbt och rättssäkert kunna förbjuda sådana ämnen. Därmed anser de att det inte finns någon anledning att göra något tillkännagivande.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande i socialutskottet, telefon: 08-786 57 48, e-post kirsten.dieden@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 8 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU6