Aktuellt

Försvarsutskottets uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap klar

Publicerad: 12 november 2015 klockan 18.09

Försvarsutskottet är klara med uppföljningen av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap vid en kris- eller krigssituation.

I rapporten har utskottet följt upp de uttalanden utskottet tidigare gjort om vikten av information från myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap. Uppföljningen är tänkt att bidra till en diskussion och inspirera myndigheter och andra aktörer att vidta ytterligare åtgärder på ett samordnat sätt.

Fokus på den enskildes krisberedskap bör förstärkas

Försvarsutskottet har bland annat kommit fram till att det bör satsas mer på information om hur den enskilde individen i förebyggande syfte kan förbereda sig inför kommande kriser. Både myndigheter och frivilligorganisationer, i samverkan med skolorna, har en viktig roll att spela för att täcka informationsbehovet.

Utskottet konstaterar också att det är positivt att använda sig av alla de möjligheter som den digitala tekniken ger. Till exempel kan sociala medier användas för snabb och direkt kommunikation, både i förebyggande syfte och under en kris. Däremot kan det finnas risker med att helt förlita sig på den moderna informationsteknologin för att nå ut med sitt budskap. Att ge ut informativa broschyrer i pappersformat kan vara ett komplement.

Rapporten finns tillgänglig på riksdagens webbplats.

För mer information

Lars Franzén, kanslichef, försvarsutskottet, telefon: 08-786 40 94, 070-929 85 43, e-post lars.franzen@riksdagen.se