Aktuellt

De nya utvecklingsmålen i fokus på interparlamentariskt talmansmöte i New York

Publicerad: 2 september 2015 klockan 13.55

Den 31 augusti – 2 september deltar riksdagens talman Urban Ahlin med delegation i den Interparlamentariska unionens (IPU:s) fjärde globala talmansmöte i New York.

Talmansmötet äger rum FN:s högkvarter och de ämnen som står på agendan är de nya utvecklingsmålen samt internationell fred och säkerhet.

I sitt anförande i FN:s generalförsamling tog Urban Ahlin bland annat upp Sveriges starka engagemang i FN-systemet och betydelsen av att stärka kvinnors roll i allt fredsskapande arbete, inklusive både fredsprocesser och internationella medlingsinsatser.

Under möten med  ledande FN-tjänstemän diskuterades bland annat de omfattande utmaningarna för FN i Syrien, Libyen och Jemen. Även Sveriges bidrag till FN:s insats i Mali togs upp.

Under toppmötet i New York sker även en rad bilaterala talmansmöten mellan Urban Ahlin och hans motsvarigheter från en rad olika länder.

I delegationen ingår riksdagsledamöterna Kenneth G. Forslund (S), Karin Enström (M), Anti Avsan (M) samt riksdagsdirektör Kathrin Flossing.