Aktuellt

Flyktingsituationen i Europa uppmärksammades vid Östersjökonferensen

Publicerad: 2 september 2015 klockan 11.34

En delegation med fem svenska riksdagsledamöter deltog i den parlamentariska Östersjökonferensen den 30 augusti – 1 september. Vid konferensen antogs en resolution om ökat samarbete på social- och hälsovårdsområdet. Resolutionen innehöll även uppmaningar till medlemsländerna om Ukrainakrisen och flyktingsituationen i Europa.

Årets Östersjökonferens arrangerades i Rostock-Warnemünde, Tyskland. Temat var social- och hälsovårdsfrågor och deras betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Dessutom debatterades Ukrainakrisen och flyktingsituationen i Europa.

- Konferensen och resolutionsarbetet måste alltid, vid sidan av det valda temat, vara öppna för dagsaktuella politiska skeenden av särskilt stor betydelse för regionen. Att uppmärksamma aktuella frågor på det viset ökar samarbetets trovärdighet och stärker dess funktion som pådrivande organ, säger Pyry Niemi (S), ordförande för den svenska delegationen och Sveriges representant i den kommitté som arbetade med resolutionstexten under konferensen.

Uppmanas återuppta Östersjöstaternas råd

I resolutionen som antogs riktas en uppmaning till berörda medlemsländer att verka för en fredlig lösning av Ukrainakrisen och att till fullo hedra och implementera Minsköverenskommelsen samt att respektera det uppdrag som OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, har. Samtliga medlemsländer uppmanas att vidta alla tänkbara nödvändiga åtgärder för att Östersjöregionen ska fortsätta vara en region präglad av intensivt samarbete och fredliga relationer. I resolutionen finns en uppmaning om att återuppta samarbetet på ministernivå i Östersjöstaternas råd. Medlemsländerna uppmanas även att garantera tillgång till sjukvård och husrum för flyktingar.

Viktigt att minska användningen av antibiotika

När det gäller social- och hälsovårdsfrågor uppmanades medlemsländerna till ökat erfarenhetsutbyte, att verka för tillgänglighet och likvärdighet inom social- och hälsovården för alla samhällsgrupper, att stärka folkhälsan genom preventivt arbete och att minska användningen av antibiotika.

Östersjökonferensen samlade över 200 parlamentariker från elva nationella parlament, elva regionala parlament och fem självstyrande områden.

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter

  • Pyry Niemi (S), ordförande
  • Suzanne Svensson (S)
  • Cecilia Widegren (M)
  • Rickard Persson (MP)
  • Per-Ingvar Johnsson (C)