Aktuellt

Talmannen besöker Japan tillsammans med andre vice talman samt gruppledare från sju riksdagspartier

Publicerad: 9 september 2015 klockan 13.43

Mellan den 6–9 september besöker talmannen Japan tillsammans med andre vice talman samt gruppledare från sju riksdagspartier.

Möten med de båda talmännen i det japanska parlamentets två kamrar, Masaaki Yamazaki och Tadamori Oshima, har ägt rum.

Samtalen har bland annat kretsat kring ländernas välfärdsfrågor, Japans demografiska utmaning med en åldrande befolkning, sjunkande födelsetal och behov av arbetskraft. Diskussioner har också förts om den geo-politiska situationen i regionen och relationerna med grannländerna. År 2018 firas 150 år av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Japan och de mångåriga och goda bilaterala relationerna togs upp vid mötet.

Talmannen har även mött premiärminister Shinzo Abe och kunde som förste internationelle gäst gratulera Abe, som samma morgon (tisdag) blivit omvald av sitt parti till partiledare. Diskussionerna berörde bland annat pågående lagändring i parlamentet om en ny säkerhets- och försvarspolitik, Japans ekonomiska situation och möjligheterna för kvinnor att i större utsträckning förvärvsarbeta i Japan.

Delegationen har också varit till Yokohama och mött Kanagawas guvernör Yuji Kuroiwa. Programmet i Kanagawa var inriktat på temat robotisering inom vård och äldrevård, och ett ålderdomshem där robotar används har besökts.

Delegationen har också studerat utvecklingen av höghastighetståg i Japan. Under besöket har delegationen träffat flera japanska ledamöter och forskare för samtal om Japans energipolitik inom förnyelsebar energi och kärnkraft samt reformpolitik för tillväxt.

I parlamentet har delegationen också mött den svensk-japanska vänskapsföreningen.

I delegationen ingår, förutom talman Urban Ahlin, andre vice talman Björn Söder (SD) och följande gruppledare Tomas Eneroth (S), Jessica Polfjärd (M), Jonas Eriksson (MP), Anders W Jonsson (C), Hans Linde (V) och Erik Ullenhag (FP) och Andreas Carlson (KD) samt riksdagsdirektör Kathrin Flossing.