Aktuellt

Civilas närvaro vid underrättelseoperationer bör ses över

Publicerad: 23 februari 2016 klockan 12.15

Regeringen borde se över skyddslagen för att se till att Försvarsmaktens underrättelseoperationer inte äventyras. Det menar försvarsutskottet som tycker att riksdagen ska uppmana regeringen att granska lagen.

I mitten av oktober 2014 kom larm om att en främmande ubåt kränkt svenskt vatten. Försvarsmakten inledde då en underrättelseoperation i Stockholms skärgård som följdes av ett stort medieuppbåd.

Försvarsmakten har informerat försvarsutskottet om sina erfarenheter av den här händelsen och utskottet tycker nu att det finns anledning att se över lagen. Utskottet tar därför initiativ till att riksdagen, i ett så kallat tillkännagivande, uppmanar regeringen undersöka om skyddslagen borde ändras.

Risk med många civila på plats

Försvarsmakten tycker att det finns risker med att civila som finns på plats vid underrättelseoperationer sprider information om hur de opererande förbanden uppträder. Informationen kan utnyttjas av eventuella inkräktare, enligt myndigheten. Försvarsmakten anser också att eventuella vapeninsatser försvåras och att effektiviteten i sensorer kan minska om det finns många civila båtar och helikoptrar i området.

Områden kan vara skyddsobjekt

I skyddslagen finns regler om att en del byggnader och områden kan klassas som skyddsobjekt. Det kan till exempel handla om militära fartyg eller militära byggnader som särskilt måste skyddas mot sabotage, terroristbrott och spioneri. Ett område där Försvarsmakten jobbar för att skydda Sverige mot en kränkning kan också klassas som skyddsobjekt. Under operationen 2014 tyckte inte Försvarsmakten att skyddslagen kunde användas på ett bra sätt.

Skyddslagen borde ses över

Försvarsutskottet tycker att det är viktigt att lyssna på de erfarenheter och förslag som Försvarsmakten lyfter fram. Bland annat vill Försvarsmakten kunna bestämma att även det vatten och luftområde som omger ett skyddsklassat fartyg ska kunna ses som skyddsobjekt. På så sätt skulle obehöriga som befinner sig inom området kunna avvisas. Dessutom kan i dag Försvarsmakten bara klassa ett område som skyddsobjekt i högst tre dygn. Myndigheten vill få mandat att fatta beslut för längre tid än så.

Försvarsutskottet tycker nu att regeringen ska se över skyddslagen med anledning av Försvarsmaktens erfarenheter. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att se över bestämmelserna om skyddsobjekt. Om regeringen då finner anledning att ändra på något i lagen ska den återkomma till riksdagen med förslag.

Kontaktperson för media

Lars Franzén, kanslichef i försvarsutskottet, telefon 08-786 40 94, e-post lars.franzen@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 3 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU6