Aktuellt

Framtidsfrågor i fokus på EU-talmanskonferens

Publicerad: 10 april 2019 klockan 14.41

Talman Andreas Norlén deltog den 8-9 april i EU-talmanskonferensen i Wien. Konferensen diskuterade EU:s grannskapspolitik och det kommande Europaparlamentsvalet samt samarbetet mellan de nationella parlamenten och EU:s institutioner.

Gruppbild från talmanskonferensen i Österrike  8-9 april 2019

Talmännen från EU:s medlemsländers parlament samlades i Wien. Foto: Johannes Zinner / Österrikes parlament

Talman Andreas Norlén deltog för första gången i den årliga talmanskonferensen. Konferensen syftar bland annat till att samordna översynen av det interparlamentariska samarbetet mellan EU:s medlemsländer. Talmannen hade inför konferensen tagit initiativ till en uppdatering av riktlinjerna för det interparlamentariska samarbetet. Det var också ett av ämnena i talmannens inlägg under den andra sessionen, som behandlade valet till Europaparlamentet och utvecklingen av samarbetet mellan nationella parlament och EU:s institutioner.

Konferensen beslutade bland annat att man ska uppdatera riktlinjerna för organiseringen av det interparlamentariska samarbetet.

Under sessionen som behandlade EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik talade Andreas Norlén om EU:s viktiga utmaning att bidra till ett fortsatt öppet Europa, vilket också handlar om att stödja en positiv utveckling i EU:s grannländer. När det gäller grannskapspolitiken ansåg konferensen att partnerskapen ska grundas på ömsesidiga utfästelser om rättsstatens principer, god samhällsstyrning och respekt för mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter. Konferensen sade också i sina slutsatser att EU ska fokusera särskilt på de länder som tydligt tagit ställning för en integration med EU genom särskilda avtal och där är medlemskapsperspektivet en viktig fråga.

Under konferensen hade talmannen också möten med bland andra Wolfgang Schäuble, president i tyska förbundsdagen, Eduardo Ferro Rodrigues, talman i det portugisiska parlamentet, Dame Rosie Winterton, vice talman brittiska underhuset samt Tone Wilhelmsen Trøen, president i norska stortinget.

Bakgrund

Talmännen i EU-medlemsländernas parlament och Europaparlamentet samlas årligen för en konferens om aktuella frågor, parlamentens roll i EU-samarbetet samt aktiviteter och samarbete mellan parlamenten. Konferensen äger rum på våren och parlamentet i det land som var ordförande i EU föregående höst står värd för konferensen.