Aktuellt

Riksdagsledamöter observerade presidentvalet i Ukraina

Publicerad: 16 april 2019 klockan 08.35

Den 21 april hölls den andra omgången av presidentvalet i Ukraina. Två svenska riksdagsledamöter ingick i en internationell delegation som observerade valet.

I valobservationen deltog svenska parlamentariker genom OSSE:s parlamentariska församling. Deras uppgift var att följa om valet var öppet och genomfördes på ett korrekt sätt genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna observerade valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltog följande riksdagsledamöter:

Valobservationen arrangerades av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). OSSE är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan. En viktig uppgift för organisationen är att observera parlaments- och presidentval i olika länder.

Presskonferens i Kiev den 22 april

Den 22 april hölls en presskonferens i Kiev där ett preliminärt uttalande om valet gjordes. Uttalandet publicerades på OSSE:s parlamentariska församlings hemsida.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, tel +46 (0) 73 096 64 67, fredrik.svensson@riksdagen.se.