Aktuellt

Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

Publicerad: 17 april 2019 klockan 09.21

Den 3 maj höll riksdagen en aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring. Vänsterpartiet hade begärt debatten.

Från regeringen deltog arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Den aktuella debatten kan ses i efterhand via webb-tv.

Ett parti kan begära att riksdagen ska debattera en viss fråga som är aktuell. Talmannen beslutar om och när den aktuella debatten ska ske efter samråd med alla partiernas gruppledare. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar också.