Aktuellt

Högstadie- och gymnasieskolor bör kunna ge elever skriftligt ordningsomdöme

Publicerad: 3 april 2019 klockan 09.21

Högstadie- och gymnasieskolor bör kunna ge elever skriftliga ordningsomdömen i terminsbetygen. Det tycker utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. S, V och MP reserverar sig mot förslaget.

Kunskap kräver egna ansträngningar, men för att eleverna ska kunna lära nytt behöver skolan vara en trygg plats där studiero råder. För att skolorna ska kunna ha stärkt fokus på ordning och reda tycker utskottet att det ska vara möjligt att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen. Det ska däremot inte ingå i slutbetyget.

Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om detta.

Förslaget om ett tillkännagivande kommer från en motion från M, C, KD, och L från allmänna motionstiden 2018/19. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de ca 140 övriga motionsförslagen om grundläggande utbildningsfrågor.

S, V och MP reserverar sig

Regeringen har tidigare gjort bedömningen att skriftliga ordningsomdömen inte motiverar elever att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Regeringen konstaterade då även att gällande regler redan tillåter att elever i grundskolan kan få ett skriftligt omdöme. Partierna delar regeringens bedömning kring detta och tycker därför inte att ett tillkännagivande behövs.

Kontaktperson för media

Mimmi Lapadatovic, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08- 786 42 39, e-post mimmi.lapadatovic@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdag 25 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU8 Grundläggande om utbildningen (publiceras 5 april)