Aktuellt

Alarmoperatörer bör få spåra personer i nöd via mobiltelefoner

Publicerad: 4 april 2019 klockan 15.11

Regeringen bör se över möjligheterna att låta samhällets alarmeringstjänst få ta reda på hjälpsökandes position med hjälp av deras mobiltelefoner. Det föreslår försvarsutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen i frågan.

De hinder för automatisk delning av information mellan en nödställd person och samhällets alarmeringstjänst som finns i dag kan försämra möjligheterna att få hjälp. Det finns exempel där personer i nöd inte har kunnat berätta för alarmoperatören var de befinner sig, vilket har försvårat räddningsinsatserna.

Mobiltelefonens position kan skickas automatiskt

När det gäller hjälpsökande som ringer från smarta mobiltelefoner, skulle positionering kunna ske snabbt och exakt. Det finns exempel på tekniska lösningar där en persons position automatiskt skickas via mobiltelefonen till en larmoperatör när man ringer nödnumret. Men den gällande lagstiftningen förhindrar detta. I dagsläget måste hjälpsökande uttryckligen godkänna positionering med hjälp av funktionerna i den smarta telefonen. Detta är dock inte alltid möjligt, till exempel om den hjälpsökande är allvarligt skadad.

Därför vill försvarsutskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den så fort som möjligt bör se över möjligheterna att ge samhällets alarmeringstjänst tillåtelse att positionera hjälpsökandes mobiltelefoner automatiskt. Det är samtidigt viktigt att värna den personliga integriteten i samband med positionering, anser utskottet.

Förslaget till tillkännagivande finns i motioner från Moderaterna och Liberalerna. Tillkännagivandet gjordes när försvarsutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om civilt försvar och krisberedskap. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ämnet.

Kontaktpersoner för media

Mats Lundström, föredragande försvarsutskottet, telefon 08-786 57 56, e-post mats.lundstrom@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt 10 april och beslut 11 april. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap (publiceras 5 april)