Aktuellt

Utbildning, jämställdhet och terrorismbekämpning i fokus på IPU-konferens i Doha

Publicerad: 16 april 2019 klockan 16.09

Den 6-11 april ledde förste vice talman Åsa Lindestam (S) en riksdagsdelegation till Interparlamentariska unionens (IPU) 140:e församling i Doha, Qatar. Utbildning, jämställdhet och terrorismbekämpning var några av frågorna som stod på dagordningen.

Vid IPU-mötet deltog 1 600 deltagare från 162 länder, inklusive 80 talmän, 40 vice talmän och mer än 800 parlamentariker. Förste vice talman Åsa Lindestam (S) ledde riksdagens delegation till mötet och höll det svenska huvudanförandet i generaldebatten, som tog upp kopplingen mellan utbildning, fred och demokrati.

Generaldebatten utmynnade i en deklaration där parlamenten underströk vikten av utbildning för att främja fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Även ledamoten Ulrika Heindorff (M) höll ett tal i generaldebatten på samma tema.

IPU-medlemsländerna antog resolutioner

Under mötesveckan antogs även ett antal resolutioner av IPU:s medlemsländer – en resolution om användningen av legosoldater i väpnade konflikter och en annan om rättvis och fri handel kopplat till hållbarhetsmålen med särskilt fokus på ekonomisk jämställdhet, hållbar infrastruktur och innovation.

En resolution om ett särskilt brådskande ämne, ett så kallat ”emergency item”, antogs också, som uppmanar till kraftfulla åtgärder för att stödja Moçambique, Malawi och Zimbabwe i efterdyningarna av cyklonen Idai.

Debatter om terrorism och jämställdhet

I IPU:s olika kommittéer och arbetsgrupper debatterades också under veckan hur parlament kan arbeta för att motverka terrorism, främja jämställdhet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, hållbar utveckling, stötta investeringar i förnyelsebar energi samt parlamentens roll i att säkerställa rätten till en god och jämlik hälsa. Under IPU-församlingen rekommenderade även IPU:s kommitté för parlamentarikers mänskliga rättigheter åtgärder gällande fall för 187 enskilda parlamentariker i olika länder runt om i världen, vars mänskliga rättigheter kränkts.

Den svenska riksdagsdelegationen arbetade aktivt under IPU-veckan. Bland annat talade IPU-delegationens ordförande Cecilia Widegren (M) inför IPU:s generalförsamling om den svenska delegationens arbete med, och ståndpunkter kring, resolutionen om legosoldater. Vice ordförande Teres Lindberg (S) medverkade under IPU-veckan som panelist i en workshop som anordnades om kvinnors, barns och tonåringars hälsa där man diskuterade god praxis inom hälsofinansiering. Lindberg höll ett tal om hur detta område prioriteras i Sverige i den nationella budgeten.

I samband med IPU-församlingen i Doha ägde flera möten rum - förste vice talman Åsa Lindestam (S) träffade Qatars Emir, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, för ett kort samtal, samt Qatars talman Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud. Under IPU-veckan hade förste vice talman också bilaterala möten med delegationerna från Rumänien och Vitryssland.

Möten med mänskliga rättigheter i fokus

Den svenska riksdagsdelegationen deltog även i ett sidoprogram anordnat av den svenska ambassaden i Doha under veckan. Fokus var MR-frågor inklusive jämställdhetsfrågor och yttrandefrihet, handel, arbetsmarknad, hälsa och utbildning.

Möten ägde rum bland annat med Qatars utrikesminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, arbetsmarknadsminister Yousuf Mohamed Al Othman Fakhroo och hälsominister Hanan Al-Kuwari samt med kvinnliga entreprenörer som arbetar med organisationen Qatar Foundation. Delegationen mötte också två av de totalt fyra kvinnliga parlamentarikerna i Qatar: Reem Al-Mansoori och Hessa Al Jaber. Samtal ägde också rum med Lolwah Al-Khater, som är talesperson för Qatars utrikesdepartement.

Ett möte med chefen för FN:s internationella arbetsorganisations kontor i Qatar, (ILO), stod också på programmet för diskussioner om gästarbetares situation och rättigheter. Möte med organisationerna Education Above All Foundation, Qatar Leadership Centre, besök till statliga Supreme Committee of Delivery and Legacy, Georgetown University och svenska ambassaden ingick också i programmet.

Delegationen besökte även tv-kanalen Al Jazeeras huvudkontor och träffade ledningen samt togs emot av svenska handelskammarens styrelse som informerade om verksamheten för svenska företag i Qatar. Möte ägde också rum med Qatars utrikesdepartement och den nationella kommittén för mänskliga rättigheter, för samtal om MR-frågor i landet.

Den svenska riksdagsdelegationen som deltog i Qatar:

Förutom riksdagsledamöterna ovan deltog även Ingvar Mattson, riksdagsdirektör.

Det här är IPU

IPU - den globala organisationen för världens parlament – består av 178 medlemsländer och 12 regionala parlamentariska organ från hela världen. IPU möts för två stora församlingar varje år, en gång på våren och en gång på hösten. IPU bildades 1889 som den första multilaterala politiska organisationen i världen. Syftet är att främja samarbete och dialog mellan alla nationer. IPU verkar för att utveckla parlamentariska institutioner, hjälper till att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt och fungerande parlament. Sveriges riksdag har varit medlem i samarbetet sedan 1894.

Mer information

Programmet för IPU:s församling i Doha

Om IPU

Om riksdagens IPU-delegation

Kontaktperson för media

Helena Lundstedt, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 076-861 95 16, e-post: helena.lundstedt@riksdagen.se.

Karin Flygare, talmannens pressekreterare, telefon 072-235 64 23, e-post: karin.flygare@riksdagen.se.