Aktuellt

Rena hav och framtidens arbetsliv i fokus på Östersjökonferensen i Oslo

Publicerad: 27 augusti 2019 klockan 16.09

Fyra svenska riksdagsledamöter deltog i den 28:e parlamentariska Östersjökonferensen den 25–27 augusti i Oslo. Konferensen antog en resolution med fokus på samarbete, framtidens arbetsliv, havsmiljö samt migration och integration.

På årets Östersjökonferens (BSPC - Baltic Sea Parliamentary Conference) samlades närmare 200 deltagare från elva nationella parlament, elva regionala parlament och fem självstyrande områden. Temat för konferensen var "Clean Oceans & The Future of Working Life – Challenges and Visions". Deltagarna diskuterade bland annat hur demokratin och mänskliga rättigheter utvecklas i regionen, framtidens arbetsliv, havsmiljön samt migration och integration.

Bristande demokrati och rättssäkerhet i Ryssland och Polen

Under konferensens första session talade Nils Muižnieks, Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter, och Alexander Graef från Institutet för fredsforskning och säkerhet vid Hamburgs universitet. De lyfte fram oroande exempel på utvecklingen i några medlemsländer, som bristande demokrati och rättssäkerhet i Ryssland och Polen. Även förstärkta gränskontroller mellan Danmark och Sverige togs upp som exempel på minskad fri rörlighet. Presentationerna genererade kraftfull debatt. Från den svenska delegationen deltog Hans Wallmark (M) i debatten.

Digitalisering och demografiska förändringar påverkar arbetslivet

Medlemsländernas regeringar hade bjudits in till konferensen för att tala om framtidens arbetsliv. Representanterna tecknade en bild av situationen i respektive land och de utmaningar som den snabba förändringstakten på arbetsmarknaden innebär, bland annat till följd av digitaliseringen och demografiska förändringar i länderna. Konferensen rapportör för arbetsmarknadsfrågor, Pyry Niemi (S), rapporterade till församlingen på detta tema under konferensens andra dag.

Skydd av haven i ljuset av FN:s hållbarhetsmål

Även frågan om skydd av haven utgjorde ett prioriterat tema för konferensen. Bland annat presenterades den norska regeringens initiativ på området liksom frågan om blå ekonomi. I debatten deltog Aron Emilsson (SD).

Länder bör inspireras av varandras reformer inom migration och integration

Arbetsgruppen för migration och integration, som leds av Hans Wallmark (M), betonade vikten av att försöka hitta "best practices" och inspireras av andra länders reformer inom integrationsområdet. Men länderna måste samtidigt ta hänsyn till det egna landets historia och kultur för att insatserna ska fungera. Man diskuterade också att migranter är en långt ifrån enhetlig grupp, och att integration är en tvåvägsprocess där värdlandet behöver erbjuda insatser och individen anpassa sig till sin nya miljö.

Resolution riktad till regeringarna runt Östersjön

Vid konferensen antogs en resolution som riktar sig till medlemsländernas regeringar. Resolutionen fokuserade på tre frågor: framtidens arbetsliv, skydd av haven samt migration och integration. Den svenska delegationen arbetade för ett tillägg om desinformation samt så kallad "braindrain". Från den svenska delegationen deltog Pyry Niemi (S) i arbetet med resolutionen.

Konferensen innebar slutet för Norges ordförandeskap, och turen går nu vidare till Litauen. Nästa Östersjökonferens är planerad att hållas i Vilnius i augusti 2020. Den svenska delegationens ordförande Pyry Niemi (S) valdes till vicepresident, vilket innebär att Sverige tar över ordförandeskapet 2020–2021.

Dokument

Om den 28:e parlamentariska Östersjökonferensen på BSPC:s webbplats

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter i riksdagens fasta delegation till Östersjökonferensen