Aktuellt

Ryssland återvänder till Europarådets parlamentariska församling

Publicerad: 1 juli 2019 klockan 13.39

Den 24–28 juni höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, möte i Strasbourg. I mötet deltog ledamöter ur Europarådets svenska delegation. Störst utrymme under veckan fick ett beslut som innebär att alla länders delegationer garanteras rösträtt, samt beslutet om att godkänna den ryska delegationens behörighet till församlingen.

Andra frågor på dagordningen var bland annat val av ny generalsekreterare för Europarådet, Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor och församlingens budget för de kommande åren.

Svenska ledamöter i flera debatter

Under sessionen deltog ledamöterna Thomas Hammarberg (S), Ola Möller (S) och Alexander Christiansson (SD) i debatten om att ändra församlingens arbetsordning om de nationella delegationernas rösträtt. I debatten, som tillsammans med omröstningen pågick i nio timmar, deltog ett sjuttiotal parlamentariker. Genom resolutionen som antogs får alla delegationer rätt att rösta. Beslutet innebär att det inte längre är möjligt att hindra delegationer som bryter mot regelverket från att rösta i olika frågor.

PACE fattade även beslut om ett tillfälligt undantag från regeln om att endast ackreditera delegationer vid januarisessionen. Det innebar att Rysslands delegation kunde få behörighet till församlingen och därmed delta i omröstningen om ny generalsekreterare. Ryssland har inte deltagit i församlingens arbete sedan 2014.

Carina Ohlsson (S), Thomas Hammarberg (S) och Markus Wiechel (SD) deltog bland annat i debatten om Istanbulkonventionen. Thomas Hammarberg (S) och Boriana Åberg (M) deltog i en debatt som handlade om att stoppa övergrepp, utnyttjande och våld mot barn. Alexander Christiansson (SD) hade ett inlägg i debatten kring situationen i Syrien.

Ett stort antal resolutioner debatterades

De resolutioner som debatterades under veckan berörde bland annat våld mot barn och migrantbarn som utnyttjas, Europarådets budget, prioriteringar och utgifter för åren 2020–2021 samt situationen i Syrien. En enhällig församling röstade också igenom en resolution som uppmanar medlemsländerna att omedelbart sluta använda tvångsåtgärder i mentalvården och se till att man arbetar på ett sätt som inte strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Vidare uppmanade församlingen alla medlemsländer att implementera Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor och underströk att våld mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Malta kritiserades för utredningen av den mördade maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia och utskottet för rättsliga frågor och mänskliga rättigheter presenterade en rapport om Rysslands hantering av mordet på oppositionsledaren Boris Nemtsov.

Svenska rapportörer utsedda

Thomas Hammarberg (S) valdes till rapportör för Turkiet. Detta innebär att Sverige nu har två medlemmar i granskningsutskottet som har till uppgift att bevaka hur medlemsländerna uppfyller sina åtaganden. Sedan tidigare i år sitter även Azadeh Rojhan Gustafsson (S) i utskottet som rapportör för Polen.

Ny generalsekreterare vald

Kroatiens utrikesminister Marija Pejčinović Burić valdes genom sluten omröstning och med 159 av rösterna till ny generalsekreterare för PACE. Den andre kandidaten var Belgiens utrikesminister Didier Reynders.som fick 105 röster. Marija Pejčinović Burić efterträder Thorbjørn Jagland och påbörjar sitt uppdrag den 18 september.

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling: