Aktuellt

Talmannen deltog i seminarium om demokrati i Almedalen

Publicerad: 1 juli 2019 klockan 13.18

Den 1 juli deltog talman Andreas Norlén i seminariet med rubriken ”Är vår demokrati hotad?” under Almedalsveckan i Visby.

Talmannen i närbild vid en av seminarierna under Almedalsveckan.

Foto: Stig Hammarstedt

Under seminariet diskuterades hur vår samtid kännetecknas av snabba förändringar tekniskt, politiskt och socialt. Större delar av våra liv blir digitala, fler förtroendevalda upplever hot mot sitt politiska engagemang och ett osäkert omvärldsläge gör att försvaret stärks. Utifrån det sammanhanget ställdes frågor kring vilka utmaningar demokratin står inför – och om vi tar den för given.

– Om vi har ett hårt debattklimat med fräna angrepp och högt tonläge utmanas viljan till kompromisser. I Sverige har vi ett arv att värna kring just förmågan att kompromissa sedan principbeslutet över partigränserna i Sveriges riksdag om allmän och lika rösträtt från 1918, säger talman Andreas Norlén och tillägger:

– På nationell nivå ser vi ett hot från extremister, men alla vi som tror på demokratin är så oändligt många fler. Medlemsantalet i politiska partier sjunker, och ett vikande engagemang kan på sikt vara ett hot mot demokratin. Men jag är i grunden optimist. Demokratin har historiskt sett visat sig segra och vara det mest hållbara styrelseskicket.

I seminariet deltog Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten, Brit Stakston, mediestrateg och digital specialist och Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Moderator var Sharon Jåma.