Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Ukraina

Publicerad: 18 juli 2019 klockan 10.07

Den 21 juli hålls parlamentsval i Ukraina. Fyra svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

I valobservationen den 21 juli deltar ett 50-tal parlamentariker från OSSE:s medlemsstater. Deras uppgift är att följa att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt, genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna observerar valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltar följande riksdagsledamöter:

Valobservationen arrangeras i samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och dess kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR. OSSE arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. De har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet.

Presskonferens den 22 juli

Den 22 juli på eftermiddagen hålls en presskonferens i Kiev där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska församlings webbplats.

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 70 399 77 73, e-post eva.hjelm@riksdagen.se.