Aktuellt

Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas

Publicerad: 13 juni 2019 klockan 13.53

Samhällets digitalisering har lett till att allt färre använder kontanter. Regeringen bör snarast tillsätta en utredning för att kartlägga statens och den privata sektorns roller och om det behövs en digital centralbanksvaluta, det tycker finansutskottet.

Den snabba digitaliseringen har inneburit att allt färre använder kontanter i sin vardag och allt fler näringsidkare slutar att ta emot kontanter. Pengar är en central del av ett lands infrastruktur och den omfattande digitaliseringen av betalningar kan i förlängningen bidra till att minska förtroendet för penningsystemet.

Utskottet delar Riksbankens bedömning

I maj 2019 lämnade Riksbanken en framställning till riksdagen om behovet av en utredning om betalningsmarknaden. Finansutskottet håller med Riksbanken om att det behövs en utredning. Utredningen bör ta sig an frågan om den digitala betalningsmarknaden brett: 

  • Kartlägga betalningsmarknaden utifrån den omfattande digitaliseringen och den minskade kontantanvändningen.
  • Kartlägga och ta ställning till statens och den privata sektorns roller. 
  • Utreda om det behövs digitala centralbankspengar, så kallade e-kronor. 
  • Utreda begreppet lagligt betalningsmedel, och hur det eventuellt behöver anpassas till den digitala betalningsmarknaden och en eventuell e-krona.

Kontaktperson för media

Pär Elvingsson, utskottsråd i finansutskottet, telefon: 08-786 42 68, e-post: par.elvingsson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdagen den 18 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU44 Statens roll på betalningsmarknaden (publiceras den 13 juni)